Tullverket

EU –­ så här kan du påverka

Det finns flera olika möjligheter för dig att aktivt delta i EU:s beslutsprocess.

EU-kommissionen ber regelbundet allmänheten och andra berörda parter att lämna synpunkter som underlag för sin politik och lagstiftning.  Det kan du bland annat göra genom samråd.

Läs mer om samråd på EU-kommissionens webbplats

I öppna konsultationer involverar kommissionen näringslivet och andra intressenter för att säkerställa att lagar och lagförslag fungerar i verkligheten.

Läs mer om öppna konsultationer på EU-kommissionens webbplats

Den europeiska företagspanelen för små och medelstora företag är en panel med enskilda företag som regelbundet uppmanas att ge synpunkter på EU-kommissionens förslag.

Läs mer om den europeiska företagspanelen på EU-kommissionens webbplats

Du kan även påverka EU-politiken genom att kontakta din lokala EU-parlamentariker eller din företrädare i Regionkommittén eller i Ekonomiska och sociala kommittén.

Du kan söka personer på EU-parlamentets webbplats.

I EU:s opinionsundersökningar kan du läsa vad andra EU-invånare tycker i olika frågor.

Läs mer om opinionsundersökningarna på EU-kommissionens webbplats.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)