Tullverket

EDI – Tullverkets signeringscertifikat

Observera att de allra flesta företag behöver ha två typer av signeringscertifikat från Tullverket för sin EDI-lösning, Företagets signeringscertifikat och Tullverkets signeringscertifikat. Informationen på denna sida gäller Tullverkets signeringscertifikat, inte ert Företagets signeringscertifikat.

Tullverkets signeringscertifikat, som vi använder för att signera meddelanden vi sänder till ditt företag, byts ut årligen. Utbytet görs normalt under mars eller april månad och nytt Tullverkets signeringscertifikat publiceras minst en månad före utbytet.

Tullverkets signeringscertifikat kommer att bytas ut den 19 mars 2024 kl. 13.00.

Det innebär att det nya certifikatet måste installeras i ditt företags system före den tidpunkten.

Observera att det nuvarande Tullverkets signeringscertifikat måste finnas kvar i ert system till dess ditt företag hämtat och signaturkontrollerat samtliga dokument som Tullverket signerat till och med den 19 mars 2024.

Giltighetstiden på det nya signeringscertifikatet är 14 månader.

Certifikatet behöver bara hämtas för EDIFACT-meddelanden, inte XML-meddelanden

För att validera signaturerna i EDIFACT-meddelanden från Tullverket måste Tullverkets signeringscertifikat hämtas separat eftersom det inte skickas med i EDIFACT-meddelandena.

För att validera signaturerna i XML-meddelanden från Tullverket behöver däremot inte Tullverkets signeringscertifikat hämtas separat eftersom det skickas med i varje XML-meddelande. Det räcker att hämta Tullverkets rot- och mellanliggande certifikat.

Länkar till Tullverkets signeringscertifikat

serialNumber=SE2021000969,OU=Swedish Customs,O=Tullverket,C=SE,CN=Tullverket EDI

Nytt Tullverkets signeringscertifikat, som används från och med den 19 mars 2024, kan hämtas från följande adresser:

Nuvarande Tullverkets signeringscertifikat, som används till och med den 19 mars 2024, kan hämtas från följande adresser:

Automatiserad hämtning av Tullverkets signeringscertifikat

För att möjliggöra automatiska övervaknings- och hämtningsfunktioner finns det länkar till aktuellt och nästkommande signeringscertifikat.

TullverketEDInext publiceras i samband med att certifikatet skapas och TullverketEDIcurrent ändras inom något dygn efter att utbytet gjorts.

Länkar till TullverketEDInext och TullverketEDIcurrent:

Tekniska detaljer angående EDIFACT-dataelementen "Key name” och “Certificate reference” i AUTACK

Dataelementen ”Key name” och ”Certificate reference” i AUTACK-meddelandet används för att avgöra vilket signeringscertifikat som har använts. Dessa uppgifter kan räknas ut automatiskt av tullsystemen men det kan finnas system där dessa uppgifter måste registreras manuellt.

Tekniska specifikationer SCTS-SC för AUTACK-meddelandet

”Key name” för nytt Tullverkets signeringscertifikat, som används från och med den 19 mars 2024 är
”swhPGb2wmoFps6OSYUhb2lIT208=” och “Certificate reference” är “AY1+SRsi”.

”Key name” för nuvarande Tullverkets signeringscertifikat, som används till och med den 19 mars 2024 är ”swhPGb2wmoFps6OSYUhb2lIT208=” och “Certificate reference” är “AYYq0TpD”.

Mer information

Mer information om den PKI-baserade säkerhetslösningen finns på sidan för EDI - säkerhet:

EDI – Säkerhet

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)