Tullverket

Lagring av likvärdiga varor på ett tullager

Vad innebär det att lagra likvärdiga varor på ett tullager? När kan det vara intressant och vad krävs för att du ska få göra det? Här får du svar på dina frågor om lagring av likvärdiga varor.

Förenklat innebär lagring av likvärdiga varor på ett tullager att du lagrar både unionsvaror och icke-unionsvaror på lagret, men att det inte går att fysiskt avgöra vilka varor som har vilken tullstatus.

Om du med blotta ögat kan avgöra vilka varor som har respektive tullstatus behöver du inte ha något tillstånd att lagra likvärdiga varor, utan det räcker med att du har tillstånd att lagra unionsvaror på ditt tullager.

Läs mer om lagring av unionsvaror.

När behövs lagring av likvärdiga varor?

Ett par exempel där det kan finnas behov av lagring av likvärdiga varor är följande:

 • Bulkvaror (till exempel olja eller grus) där varorna måste lagras på samma plats och där tillståndshavaren endast kan ange vilken mängd som har vilken tullstatus.

 • Artikelbaserade lager (till exempel konfektion). Här är huvudregeln att det är icke-unionsvaror som lagras på lagret. Men i vissa fall kan en vara som har importeras till en kund bli återsänd. Då läggs den införtullade varan på samma hylla som övriga varor, och tillståndshavaren noterar antalet varor som har unionsstatus och antalet som har icke-unionsstatus. Tillståndshavaren vet alltså inte exakt vilken vara som har vilken tullstatus, men däremot hur många varor som har respektive tullstatus.

Vilka krav finns för att få lagra likvärdiga varor på ett tullager?

Huvudregeln är att likvärdiga varor ska ha

 • samma åttasiffriga KN-nummer
 • samma handelskvalitet
 • samma tekniska egenskaper.

Icke-unionsvaror anses inte ha samma handelskvalitet som motsvarande unionsvaror om de vid deklaration för fri omsättning omfattas av en provisorisk eller slutgiltig antidumpningstull, utjämningstull, skyddsåtgärd eller tilläggstull till följd av ett upphävande av medgivande.

Om det finns varor på tullagret som har förtullats in och ovan nämnda tullar har betalats för varorna (till exempel en returvara) räknas de ha samma handelskvalitet som motsvarande icke-unionsvaror.

Om du inte vid varje tillfälle kan peka ut vilken vara som har unionsstatus och vilken som har icke-unionsstatus ska du använda dig av bokföringsmässig uppdelning för

 • varje typ av vara
 • respektive tullstatus
 • varans ursprung (om det finns behov av detta).

Tänk på att unionsvarorna inte ska hänföras till tullagerförfarandet utan endast noteras i bokföringen.

Tillstånd att lagra likvärdiga varor på ett tullager

Om du behöver lagra likvärdiga varor på ditt tullager måste du ansöka om det som en del av ditt tullagertillstånd.

Du behöver då ange i din ansökan

 • att du vill lagra unionsvaror på ditt tullager
 • att du behöver lagra likvärdiga varor (detta anger du i fältet ”Likvärdig vara”).

Utöver detta måste du bifoga en rutinbeskrivning där du beskriver hur du säkerställer tullövervakningen och hur du uppfyller kraven för att få lagra likvärdiga varor på ditt tullager.

Du ska beskriva hur du har tänkt säkerställa

 • att du för en korrekt och uppdaterad bokföring
 • att inga icke-unionsvaror lämnar lagret utan att de har hänförts till ett tullförfarande eller deklarerats för återexport.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)