Tullverket

Ursprungsförsäkran för längre tid

I handelsavtalen med Japan och Storbritannien finns det en möjlighet att upprätta ursprungsförsäkringar som är giltiga en längre tid – upp till 12 månader.

Om du har kontinuerlig handel med Japan eller Storbritannien och importerar identiska varor vid flera tillfällen finns det en möjlighet för exportören att upprätta en ursprungsförsäkran som är giltig en längre tid. Det innebär att en ursprungsförsäkran endast behöver upprättas på ett dokument som gäller den första sändningen. Sedan kan alla andra sändningar av samma vara inom giltighetsperioden omfattas av denna enda ursprungsförsäkran. En ursprungsförsäkran kan gälla som längst i 12 månader.

Identiska varor

Förutsättningen för att exportören ska kunna upprätta en ursprungsförsäkran för längre tid är att de varor som du importerar under tidsperioden är identiska. Det betyder att de ska

  • ha fått sin status som ursprungsvaror under samma förhållanden
  • överensstämma med varubeskrivningen på det dokument som ursprungsförsäkran har upprättats på.

Det är därför viktigt att varubeskrivningen på dokumentet är tillräckligt detaljerad för att det ska gå att identifiera alla varor som kommer att importeras med stöd av den ursprungsförsäkran.

Spara de kommersiella dokumenten

Som importör ska du spara både det dokument som innehåller ursprungsförsäkran och alla kommersiella dokument för varor som importeras med stöd av den ursprungliga ursprungsförsäkran.

Yrka på förmånsbehandling

Du yrkar på förmånsbehandling genom att använda koden U111 för Japan respektive U118 för Storbritannien i fält 44, Bilagda handlingar både vid den första sändningen och för alla sändningar under tidsperioden.

Dessutom ska du hänvisa till den ursprungliga ursprungsförsäkran i fält 44, Särskilda upplysningar (fritext).

Tre datum i ursprungsförsäkran

Oavsett om ursprungsförsäkran upprättas för längre tid eller för varje sändning är det samma text som ska användas. Den enda skillnaden är att exportören fyller i uppgiften om period som finns högst upp i ursprungsförsäkran:

(Period: Från den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . till den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1))

En ursprungsförsäkran för längre tid ska därför innehålla tre datum:

  1. datumet då den är upprättad
  2. datumet då den börjar gälla
  3. datumet då den slutar gälla, vilket inte får vara mer än 12 månader efter det datum då den börjar gälla.

Ursprungsförsäkran måste vara upprättad när importören ansöker om förmånsbehandling.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)