Tullverket

Om du är missnöjd med Tullverkets beslut

Du kan ansöka om att få Tullverkets beslut ändrat eller överklaga det om du är missnöjd med beslutet.

Begäran om ändring av Tullverkets beslut

Om du är missnöjd med Tullverkets beslut kan du begära att beslutet ska ändras och att tull och mervärdesskatt ska återbetalas eller efterges – om du har betalat tullräkningen begär du återbetalning, om du inte har betalat begär du eftergift. Om du vill ändra uppgifter i en tulldeklaration eller komplettera ditt ärende på annat sätt är det oftast enklare att begära att beslutet ska ändras än att överklaga beslutet.

Blanketten för att begära en ändring Pdf, 490.4 kB.

Om du har begärt en ändring och Tullverket inte har ändrat beslutet på det sätt som du har begärt, kan du överklaga det beslutet.

Ansök på nytt

Om du har fått avslag på en tillståndsansökan, eller ansökan om bindande besked, registrering m.m. kan du även ansöka på nytt och inkomma med de uppgifter som saknats eller ytterligare upplysningar som visar att du uppfyller villkoren för tillståndet.

Mer om tillståndsansökningar hittar du här

Överklagande av Tullverkets beslut

Om du inte vill ändra några uppgifter eller inkomma med en ny ansökan utan anser att Tullverket har fattat ett felaktigt beslut baserat på befintliga uppgifter bör beslutet överklagas.

Så här överklagar du

Tullräkningen ska ändå betalas

Observera att tullräkningen ska betalas även om du begär ändring eller överklagar beslutet, om beslutet innebär att du ska betala tull eller mervärdesskatt. Den förfallodag som står i tullräkningen gäller. Beloppet betalas tillbaka om beslutet ändras och du har rätt till återbetalning.

Om du överklagar kan du under vissa förutsättningar få skjuta upp betalningen till dess att ditt ärende har avgjorts.

Uppskjutande av genomförande

Tullverket kan inte betala tillbaka transportföretagets avgift

Tullverket kan inte betala tillbaka en administrationsavgift eller tulldeklarationsavgift som det företag som fraktar ditt paket tar ut för att göra din tulldeklaration. För frågor om återbetalning av avgift ska du vända dig till transportföretaget.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)