Tullverket

Läkemedel som ska användas vid internationella idrottsevenemang

Du kan importera läkemedel som ska användas under internationella idrottsevenemang inom EU utan att betala någon tull eller moms.

Det här gäller läkemedel för människor eller djur som kommer från ett land utanför EU. Du kan bara importera den mängd som krävs för att täcka behovet under vistelsen i EU.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

  1. Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 9
  2. Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
  3. Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: C19

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: 9
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C19


När du transporterar läkemedlet själv måste du anmäla det till Tullverket när du passerar gränsen. Då importdeklarerar du genom att fylla i blanketten Enhetsdokument och lämna den i tullfiltret när du passerar gränsen till Sverige.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument Pdf, 225.8 kB.

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet

Tänk på att det finns speciella bestämmelser för dig som reser och tar med dig läkemedel för personligt bruk.

Läs mer om läkemedel för personligt bruk

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)