Tullverket

Hamnar och andra anlöpsplatser

I följande förteckning anges de hamnar och andra anlöpsplatser som Tullverket har anvisat för ankomst av varor och transportmedel.

Villkor

Vilka tullformaliteter som ska fullgöras vid den anvisade hamnen beror på vilka omständigheter som är aktuella för det enskilda fartyget.

Gå in och läs villkoren under respektive rubrik nedan.

Fartyg utan varor ombord

Fartygets ankomst ska anmälas till tullen (artikel 133 i tullkodexen).

Fartyg med varor som inte ska lossas eller omlastas

Fartygets ankomst ska anmälas till tullen (artikel 133 i tullkodexen).

Varorna ska föras till en anvisad hamn (artikel 135 i tullkodexen, 5 kap. 1 § första stycket tullordningen).

Varornas ankomst ska inte anmälas (artikel 139.2 i tullkodexen).

Fartyg med varor som är under transitering

Det finns två typer av transiteringar som kan förekomma i fartygstrafik:

 • Elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration (ETD)
 • Transitering (T1 eller T2) som har registrerats i systemet NCTS.

Varorna transporteras med elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration (ETD)

 • Fartygets ankomst ska anmälas till tullen (artikel 133 i tullkodexen).
 • Varorna ska föras till en anvisad hamn (artikel 135 i tullkodexen, 5 kap. 1 § första stycket tullordningen).
 • Varorna ska anmälas till destinationstullkontoret. Till följd av denna anmälan är artiklarna 140 och 144-149 TX tillämpliga (artikel 141.2 TX).
 • Varorna får lossas först efter att lossningsmedgivande erhållits (artikel 140 i tullkodexen).

  Tullverket kommer inte att medge lossning om det inte har lämnats en deklaration för tillfällig lagring vari det anges en godkänd plats inom hamnområdet där varorna ska förvaras i tillfällig lagring, eller det före ankomst har lämnats en tullagerdeklaration där det framgår att varorna kommer att förvaras på en anläggning för tullager i hamnområdet, eller det före ankomst har givits in en tulldeklaration för övergång till fri omsättning, särskild användning eller förädling.

 • Icke-unionsvaror som anmälts till tullen är i tillfällig lagring (artikel 144 i tullkodexen). Varorna ska omfattas av en deklaration för tillfällig lagring (artikel 145 i tullkodexen, 6 kap. 6 § andra stycket tullordningen)

Varorna transporteras med transitering (T1 eller T2) som har registrerats i systemet NCTS

 • Om varorna fraktas med en reguljär fartygslinje, RSS, ska fartygets ankomst inte anmälas till tullen. En RSS-linje brukar jämföras som en bro mellan två EU-länder.
  • Varorna transporteras till en godkänd mottagare eller tullkontor som slutför transiteringen. Reglerna för transiteringsförfarandet ska tillämpas. Se Transitera varor.
 • Om varorna inte fraktas med en reguljär fartygslinje, t.ex. fartygstrafik från Storbritannien och Norge, ska fartygets ankomst anmälas till tullen (artikel 133 i tullkodex).
  • Varorna ska föras till en anvisad hamn (artikel 135 i tullkodexen, 5 kap. 1 § första stycket tullordningen).
  • Lossningsmedgivande från fartygsklareringen krävs för att lossa varorna från fartyget.
  • Varorna ska anmälas vid ett transittullkontor (om de kommer från Storbritannien och Norge), transporteras till en godkänd mottagare eller tullkontor. Reglerna för transiteringsförfarandet ska tillämpas. Se Transitera varor.

Fartyg med varor som ska lossas eller omlastas

Fartygets ankomst ska anmälas till tullen (artikel 133 i tullkodexen).

Varorna ska föras till en anvisad hamn (artikel 135 i tullkodexen, 5 kap. 1 § första stycket tullordningen).

 • Fartyget fraktar unionsvaror
  • Varornas ankomst ska anmälas till tullen (artikel 139.1 i tullkodexen).

  • Varorna får lossas först efter att lossningsmedgivande erhållits (artikel 140 i tullkodexen).

  • Varorna får föras bort från platsen för anmälan först efter medgivande från Tullverket (artikel 139.7 i tullkodexen).

  • I de särskilda fall då unionsvaror förs in i EU:s tullområde efter att ha tillfälligt lämnat området utan att deras tullstatus har ändrats behöver inte transportmedlet och varorna anmälas eller medgivande om lossning inväntas (artikel 136.3 i tullkodexen, med hänvisning till artikel 155.2, samt artikel 119.2–3 och 120–122a i kompletteringsförordningen).

 • Fartyget fraktar icke-unionsvaror
  • Varornas ankomst ska anmälas till tullen (artikel 139.1 i tullkodexen, 6 kap. 2 a § tullordningen).

  • Varorna får lossas först efter att lossningsmedgivande erhållits (artikel 140 i tullkodexen).

   Tullverket kommer inte att medge lossning om det inte har lämnats en deklaration för tillfällig lagring vari det anges en godkänd plats inom hamnområdet där varorna ska förvaras i tillfällig lagring, eller det före ankomst har lämnats en tullagerdeklaration där det framgår att varorna kommer att förvaras på en anläggning för tullager i hamnområdet, eller det före ankomst har givits in en tulldeklaration för övergång till fri omsättning, särskild användning eller förädling..

  • Varorna får föras bort från platsen för anmälan först efter medgivande från Tullverket (artikel 139.7 i tullkodexen).

   Tullverket kommer inte att medge att varorna förs bort från platsen för anmälan om det inte har lämnats en deklaration för tillfällig lagring vari det anges en godkänd plats inom hamnområdet där varorna ska förvaras i tillfällig lagring, eller varorna har frigjorts till tullagerförfarandet, eller varorna har frigjorts för övergång till fri omsättning, särskild användning eller förädling.

  • Icke-unionsvaror som anmälts till tullen är i tillfällig lagring (artikel 144 i tullkodexen). Varorna ska omfattas av en deklaration för tillfällig lagring (artikel 145 i tullkodexen, 6 kap. 6 § andra stycket tullordningen).

Anvisade hamnar och andra anlöpsplatser

Förteckning över hamnar och andra anlöpsplatser som Tullverket har anvisat för ankomst. GPS-koordinater visas där sådana är tillgängliga.

Kod

Plats

Latitud

Longitud

SEAGB

Agnesberg

(N)57° 46' 0''

(E)11° 58' 0''

SEALA

Ala

 

 

SEALF

Alfredshem

 

 

SEANK

Ankarsvik

 

 

SEAAR

Ar

 

 

SEARA

Arboga

(N)59° 22' 0''

(E)15° 51' 0''

SEARB

Arbrå

 

 

SEADG

Arildsläge

 

 

SEASU

Arkösund

 

 

SEARK

Arnöviken

 

 

SEARV

Arvika

 

 

SEASD

Askersund

 

 

SEBAC

Backviken

 

 

SEBBH

Barsebäcks hamn

 

 

SEBTF

Bengtsfors

 

 

SEBGA

Berga Örlogsskolor

(N)59° 4' 0''

(E)18° 9' 0''

SEBEA

Bergkvara

 

 

SEBER

Bergs oljehamn

 

 

SEBJR

Bjärred

(N)55° 43' 0''

(E)13° 1' 0''

SEBLA

Blankaholm

 

 

SEBOH

Bohus

(N)57° 51' 0''

(E)12° 0' 0''

SEBMN

Bohus-Malmön

 

 

SEBOL

Bollstabruk

 

 

SEBOG

Borensberg

 

 

SEBOM

Borgholm

 

 

SEBLD

Bovallstrand

 

 

SEBRE

Bredviken

 

 

SEBRO

Brofjorden

 

 

SEBRT

Brottby

 

 

SEBRU

Brunflo

(N)63° 4' 0''

(E)14° 49' 0''

SEBVK

Bråviken

(N)58° 37' 0''

(E)16° 31' 0''

SEBUR

Bureå

 

 

SEBUV

Burgsvik

 

 

SEBYX

Byxelkrok

 

 

SEBAA

Bålsta

(N)59° 34' 0''

(E)17° 30' 0''

SEBAS

Båstad

 

 

SEBAT

Båtskärsnäs

 

 

SEBDQ

Böda

 

 

SEDLA

Dalarö

 

 

SEDEG

Degerhamn

 

 

SEDJP

Djupvik

 

 

SEDJU

Djurmo

 

 

SEDJN

Djurön

 

 

SEDOM

Domsjö

 

 

SEDON

Donsö

 

 

SEDRT

Drottningholm

(N)59° 19' 0''

(E)17° 52' 0''

SEDYN

Dynäs

 

 

SEELL

Elleholm

(N)56° 9' 0''

(E)14° 45' 0''

SEELO

Ellös

(N)58° 10' 0''

(E)11° 28' 0''

SEENK

Enköping

(N)59° 40' 0''

(E)17° 6' 0''

SEESS

Essvik

(N)62° 18' 0''

(E)17° 22' 0''

SEFAK

Fagervik

 

 

SEFAG

Falkenberg

 

 

SEFKG

Falköping

 

 

SEFSB

Falsterbo

 

 

SEFIG

Figeholm

 

 

SEFIL

Filipstad

 

 

SEFIS

Fiskebäck

 

 

SEFBK

Fiskebäckskil

 

 

SEFJA

Fjällbacka

 

 

SEFLI

Flivik

(N)57° 33' 0''

(E)16° 34' 0''

SEFOR

Forsmark

 

 

SEFRA

Frånö

 

 

SEFSD

Fårösund

 

 

SEFAR

Färjestaden

(N)56° 39' 0''

(E)16° 27' 0''

SEGAM

Gamleby

 

 

SEGLM

Glommen

(N)62° 10' 0''

(E)17° 30' 0''

SEGOR

Gorsingeholm

(N)59° 21' 0''

(E)17° 3' 0''

SEGKV

Grankullaviken

 

 

SEGVN

Gravarne

 

 

SEGRE

Grebbestad

 

 

SEGRH

Grisslehamn

 

 

SEGRD

Grundsund

 

 

SEGRU

Gruvön

 

 

SEGNR

Grönö

(N)60° 31' 0''

(E)17° 43' 0''

SEGUN

Gunnebo

 

 

SEGUB

Gustavsberg

 

 

SEGUS

Gustavsvik

(N)62° 49' 0''

(E)17° 52' 0''

SEGKS

Gustavsvik/Stockholm

(N)59° 19' 0''

(E)18° 18' 0''

SEGVX

Gävle

 

 

SEGOA

Göta

(N)58° 7' 0''

(E)12° 7' 0''

SEGOT

Göteborg

 

 

SEHAC

Hackås

(N)62° 55' 0''

(E)14° 31' 0''

SEHLS

Hallekis

 

 

SEHAS

Hallstanäs

 

 

SEHAK

Hallstavik

 

 

SEHAD

Halmstad

 

 

SEHBG

Hamburgsund

 

 

SEHMR

Hammar

(N)58° 49' 0''

(E)14° 57' 0''

SEHAA

Haparanda

 

 

SEHAH

Haraholmen

 

 

SEHAN

Hargshamn

 

 

SEHBV

Hasselbyverket/Stockholm

 

 

SEHST

Heestrand

(N)58° 31' 0''

(E)11° 16' 0''

SEHEL

Helsingborg

 

 

SEHER

Herräng

 

 

SEHLD

Holmsund

 

 

SEHUV

Hudiksvall

 

 

SEHUN

Hunnebostrand

 

 

SEHUS

Husum

 

 

SEHYP

Hyppeln

 

 

SEHND

Härnösand

 

 

SEHOG

Höganäs

 

 

SEHGS

Högsjö

 

 

SEHON

Hönsäter

 

 

SEHNB

Hörneborg

 

 

SEHNF

Hörnefors

(N)63° 37' 0''

(E)19° 54' 0''

SEIGG

Iggesund

 

 

SEJOH

Johannedal

 

 

SEJAR

Järfälla

(N)59° 24' 0''

(E)17° 52' 0''

SEJAT

Jättersön

 

 

SEJKG

Jönköping

 

 

SEJNA

Jörlanda

(N)57° 58' 0''

(E)11° 49' 0''

SEKGG

Kagghamra

(N)59° 4' 0''

(E)17° 46' 0''

SEKAX

Kalix

 

 

SEKLR

Kalmar

 

 

SEKAL

Kalmarsand

(N)59° 33' 0''

(E)17° 33' 0''

SEKVK

Kalvik

 

 

SEKPS

Kapellskär

 

 

SEKPH

Kappelshamn

 

 

SEKBK

Karlholmsbruk

 

 

SEKBG

Karlsborg

(N)58° 34' 0''

(E)14° 30' 0''

SEKXV

Karlsborg Axelvik

 

 

SEKAN

Karlshamn

 

 

SEKAA

Karlskrona

 

 

SEKSD

Karlstad

 

 

SEKAK

Karlsvik

 

 

SEKAS

Karskär

 

 

SEKAT

Katthammarsvik

 

 

SEKGM

Klagshamn

(N)55° 31' 0''

(E)12° 55' 0''

SEKLA

Klavreström

(N)57° 7' 0''

(E)15° 7' 0''

SEKLI

Klintehamn

 

 

SEKLD

Klädesholmen

(N)57° 57' 0''

(E)11° 31' 0''

SEKVH

Kopparverkshamnen

 

 

SEKRF

Kramfors

 

 

SEKID

Kristianstad

 

 

SEKHN

Kristinehamn

 

 

SEKUB

Kubikenborg

 

 

SEKUA

Kungsbacka

(N)57° 28' 0''

(E)12° 4' 0''

SEKUN

Kungshamn

 

 

SEKGR

Kungsör

(N)59° 25' 0''

(E)16° 6' 0''

SEKUV

Kungälv

 

 

SEKVA

Kvarnholmen

 

 

SEKYR

Kyrkebyn

 

 

SEKKS

Kyrkesund

(N)58° 1' 0''

(E)11° 31' 0''

SEKAG

Kåge

 

 

SEKRH

Kårehamn

(N)56° 55' 0''

(E)16° 52' 0''

SEKOG

Köping

(N)59° 31' 0''

(E)15° 58' 0''

SEKMH

Köpmanholmen

 

 

SELAA

Landskrona

 

 

SELIO

Lidingö

 

 

SELDK

Lidköping

 

 

SELED

Lilla Edet

 

 

SELIM

Limhamn

 

 

SELIS

Linanäs

(N)59° 46' 0''

(E)19° 7' 0''

SELJP

Ljungsarp

(N)57° 34' 0''

(E)13° 34' 0''

SELJU

Ljusne

 

 

SELOM

Lomma

 

 

SELOU

Loudden/Stockholm

 

 

SELUG

Lugnvik

 

 

SELLA

Luleå

 

 

SELYS

Lysekil

 

 

SELOD

Löddeköpinge

(N)55° 46' 0''

(E)13° 1' 0''

SELDO

Lödöse

 

 

SELOT

Löten

(N)59° 25' 0''

(E)17° 34' 0''

SELUN

Lövholmen

 

 

SELVR

Lövånger

 

 

SEMMA

Malmö

(N)55° 36' 0''

(E)13° 0' 0''

SEMAR

Marieberg

 

 

SEMRF

Mariefred

 

 

SEMAD

Mariestad

(N)58° 42' 0''

(E)13° 49' 0''

SEMSD

Marstrand

 

 

SEMAN

Marsviken

 

 

SEMAV

Marviken

(N)58° 33' 0''

(E)16° 49' 0''

SEMVN

Marviken

 

 

SEMEM

Mem

 

 

SEMOO

Mo

 

 

SEMLO

Mollösund

 

 

SEMDM

Munkedalshamn

 

 

SEMUN

Munksund

 

 

SEMSK

Muskö

(N)58° 58' 0''

(E)18° 7' 0''

SEMLE

Mölle

(N)56° 16' 0''

(E)12° 30' 0''

SEMON

Mönsterås

 

 

SEMOR

Mörbylånga

 

 

SENOL

Nol (ports)

(N)57° 55' 0''

(E)12° 4' 0''

SENST

Noraström

(N)62° 52' 0''

(E)18° 1' 0''

SENOG

Nordmaling

(N)63° 40' 0''

(E)19° 25' 0''

SENJA

Norrbottens Järnverk-SSAB

 

 

SENOR

Norrbyskär

 

 

SENRK

Norrköping

 

 

SENOT

Norrsundet

 

 

SENOE

Norrtälje

(N)59° 46' 0''

(E)18° 42' 0''

SENHN

Nyhamn

 

 

SENYO

Nyköping

(N)58° 55' 0''

(E)17° 10' 0''

SENYN

Nynäshamn

(N)58° 55' 0''

(E)17° 54' 0''

SENAS

Näs

 

 

SENAV

Nävekvarn

 

 

SEOAX

Oaxen

 

 

SEOBB

Obbola

 

 

SEORT

Ortviken

 

 

SEOSB

Osby

(N)56° 22' 0''

(E)13° 58' 0''

SEOSK

Oskarshamn

 

 

SEOTT

Otterbäcken

 

 

SEOXE

Oxelösund

 

 

SEPHM

Pataholm

(N)56° 55' 0''

(E)16° 25' 0''

SEPIT

Piteå

 

 

SEPAS

Påskallavik

 

 

SERAM

Ramvik

 

 

SERIN

Ringhals

(N)56° 10' 0''

(E)15° 15' 0''

SERNH

Ronehamn

 

 

SERNB

Ronneby

 

 

SERBY

Ronnebyhamn

 

 

SERUV

Rundvik

(N)63° 31' 0''

(E)19° 25' 0''

SERAA

Råå

 

 

SEROR

Rönnskär

 

 

SEROV

Rönnskärsverken

 

 

SERNG

Rönnäng

 

 

SESMS

Salmis

 

 

SESTL

Saltkällan

 

 

SESBN

Saltsjöbaden

 

 

SESBB

Saltsjö-Boo

 

 

SESAE

Sandarne

 

 

SESDH

Sandholmen

 

 

SESAK

Sandvik

 

 

SESTR

Sandvik, Styrsö

(N)57° 37' 0''

(E)11° 46' 0''

SESES

Seskarö

 

 

SESGT

Sigtuna

(N)59° 37' 0''

(E)17° 43' 0''

SESIK

Sikeå

 

 

SESIR

Simpevarp

 

 

SESPP

Simpevarp

(N)56° 16' 0''

(E)12° 49' 0''

SESIM

Simrishamn

 

 

SESGM

Skagshamn

(N)63° 13' 0''

(E)19° 1' 0''

SESKL

Skalhamn

 

 

SESNR

Skanör

(N)55° 25' 0''

(E)12° 51' 0''

SESKT

Skattkärr

 

 

SESKE

Skelleftehamn

 

 

SESFT

Skellefteå

 

 

SESKO

Skoghall

 

 

SESKR

Skredsvik

 

 

SESKN

Skuthamn

 

 

SESSR

Skutskär

 

 

SESKB

Skärblacka

 

 

SESKM

Skärhamn

 

 

SESLI

Slite

 

 

SESMO

Smögen

 

 

SESPR

Sprängsviken

 

 

SESTE

Stenungsund

 

 

SESTG

Stigtomta

(N)58° 48' 0''

(E)16° 46' 0''

SESTA

Stocka

 

 

SESTO

Stockholm

 

 

SENRR

Stockholm Norvik

5856N

01758W

SESUD

Stocksund

 

 

SESTK

Stockvik

(N)62° 19' 0''

(E)17° 21' 0''

SESTV

Stora Vika

(N)58° 55' 0''

(E)17° 48' 0''

SESUS

Storugns

 

 

SESMN

Storuman

(N)65° 6' 0''

(E)17° 6' 0''

SEKAF

Strå

(N)0° 0' 0''

(E)0° 0' 0''

SESTQ

Strängnäs

 

 

SESMD

Strömstad

 

 

SESDS

Studsvik

(N)58° 46' 0''

(E)17° 22' 0''

SESTU

Stugsund

 

 

SESUN

Sund

 

 

SESUG

Sundbyberg

 

 

SESDK

Sundsbruk

(N)62° 27' 0''

(E)17° 21' 0''

SESDL

Sundsvall

(N)62° 22' 0''

(E)17° 18' 0''

SESUR

Surte

 

 

SESND

Svanesund

(N)58° 7' 0''

(E)11° 49' 0''

SESVX

Svanö

 

 

SESVK

Svartvik

 

 

SESEA

Svedala

 

 

SESAF

Säffle

(N)59° 7' 0''

(E)12° 55' 0''

SESOO

Söderhamn

 

 

SESOG

Söderköping

 

 

SESOE

Södertalje

(N)59° 12' 0''

(E)17° 37' 0''

SESOL

Sölvesborg

 

 

SESOR

Söråker

(N)62° 30' 0''

(E)17° 30' 0''

SETTD

Tomtbod

(N)57° 10' 0''

(E)18° 31' 0''

SETOV

Torekov

 

 

SETOA

Torshälla

(N)59° 25' 0''

(E)16° 27' 0''

SETRG

Trelleborg

 

 

SETHN

Trollhattan

 

 

SETSL

Träslövsläge

(N)57° 3' 0''

(E)12° 16' 0''

SETUN

Tunadal

(N)62° 24' 0''

(E)17° 22' 0''

SETOE

Töre

 

 

SEUDD

Uddevalla

 

 

SEUGN

Ulebergshamn

 

 

SEULF

Ulfvik

 

 

SEUME

Umeå

(N)63° 49' 0''

(E)20° 15' 0''

SEUND

Underås

(N)59° 16' 0''

(E)17° 31' 0''

SEUPP

Uppsala

(N)59° 52' 0''

(E)17° 37' 0''

SEURS

Ursviken

 

 

SEUTA

Utansjö

 

 

SEVAK

Valdemarsvik

 

 

SEVAL

Vallvik

 

 

SEVAG

Varberg

 

 

SEVGN

Vargön

 

 

SEVXH

Vaxholm

(N)59° 24' 0''

(E)18° 19' 0''

SEVER

Verkebäck

 

 

SEVBY

Visby

 

 

SEVIV

Vivstavarv

 

 

SEVGO

Vrångö

(N)57° 34' 0''

(E)11° 46' 0''

SEVAA

Vålberg

(N)59° 24' 0''

(E)13° 10' 0''

SEVRB

Vårby

(N)59° 15' 0''

(E)17° 52' 0''

SEVAJ

Väja

 

 

SEVAN

Vänersborg

 

 

SEVVK

Västervik

 

 

SEVST

Västerås

 

 

SEWAL

Wallhamn

 

 

SEYST

Ystad

 

 

SEAHU

Åhus

 

 

SEAMA

Åmål

(N)59° 3' 0''

(E)12° 42' 0''

SEAGE

Ånge

(N)62° 31' 0''

(E)15° 37' 0''

SEANN

Ånn

(N)63° 19' 0''

(E)12° 31' 0''

SEALN

Älvenäs

(N)59° 22' 0''

(E)13° 10' 0''

SEAGN

Älvängen

(N)57° 57' 0''

(E)12° 7' 0''

SEOCO

Öckerö

 

 

SEOEN

Ön

(N)59° 28' 0''

(E)17° 22' 0''

SEOGR

Öregrund

 

 

SEOER

Örnsköldsvik

 

 

SEORV

Örviken

 

 

SEOST

Östrand

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad förteckning – tillagd hamn: Barsebäcks hamn. Borttagna hamnar: Grums, Hallsberg, Korsnäs, Krokstrand, Landvetter, Lötens sandtag, Sandviken, Smålandsstenar, Stavsjö, Ställdalen, SEKBV.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)