Tullverket

Tillfällig införsel

Tillfällig införsel innebär att du tillfälligt importerar en vara (inklusive levande djur) till EU för att senare återexportera i oförändrat skick. Med ett tillstånd till tillfällig införsel behöver du inte betala någon tull, skatt eller andra avgifter för varan. Däremot måste du ställa garanti för tull och annan skatt, exempelvis mervärdesskatt, för importvaran.

Du kan använda tillstånd till tillfällig införsel för exempelvis varor till utställningar, viss yrkesutrustning, varuprover eller hästar för tävling eller annat syfte.

Läs mer om att resa med djur.

Du behöver uppfylla följande kriterier för att kunna ansöka om tillståndet:

  1. Varan ska återexporteras.
  2. Varan ska inte bearbetas under tiden den är i EU. Om du ska reparera en trasig vara behöver du istället ett tillstånd till aktiv förädling.
  3. Varan ska gå att identifiera med exempelvis serienummer, märkning eller bokföringsmässiga metoder.

ATA-carnet för tillfällig införsel

En ATA-carnet är ett dokument som ersätter de tulldeklarationer och den garanti du normalt behöver lämna. Dokumentet utfärdas av en handelskammare i Sverige eller dess motsvarighet i ett annat land.

Om du har en ATA-carnet kan du använda den för tillfällig införsel till och från de länder som är anslutna till systemet, och behöver då inget tillstånd till tillfällig införsel. Tänk dock på att du bara kan använda en ATA-carnet för vissa slag av tillfällig införsel. Kontakta din regionala handelskammare för mer information.

Du behöver tillstånd

För att använda förfarandet tillfällig införsel utan att använda en ATA-carnet behöver du ansöka om ett tillstånd från Tullverket. Du kan ansöka i förväg på en särskild ansökningsblankett eller direkt i tulldeklarationen när du importerar din vara.

Ansök om tillstånd till tillfällig införsel.

Garanti tills förfarandet är avslutat

När du ansöker om tillstånd till tillfällig införsel behöver du ställa en garanti till Tullverket. När den tillfälligt införda varan är återexporterad ur landet och förfarandet är avslutat får du tillbaka garantin.

Läs mer om garanti

Lär dig mer

Gå en kurs i särskilda förfaranden hos Tullverket och lär dig mer om tillfällig införsel. Under kursen lär du dig mer om när du kan använda olika särskilda förfaranden.

Läs mer och anmäl dig till en kurs i särskilda förfaranden.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)