Tullverket

EDI - Scenarier, exempelfiler och testfall

På denna sida finns information som ska användas som stöd vid utveckling av en systemlösning. Befintliga scenarier, exempelfiler och testfall kan komma att kompletteras eller ändras vid behov.

Syftet med framtagna scenarier och exempelfiler är att vara ett komplement till deklarationshandledning och tekniska specifikationer för att förstå tullproceduren, våra nationella processer och uppgiftslämningen.

Testfallen är frivilliga att genomföra och granskas inte av Tullverket. Men vi rekommenderar att de genomförs för att säkra funktionaliteten i det system som ditt företag utvecklar.

Materialet är framtaget under utveckling och vid tester av Tullverkets system. Inga garantier eller ansvar lämnas för innehållet och dess riktighet eller för eventuella framtida uppdateringar. Vid eventuella motsägningar mellan filerna och de tekniska specifikationerna är det de tekniska specifikationerna som gäller.

Scenario och testfall baserade på WCO DM och XML (inklusive teknisk specifikation)

Anmälan av varors ankomst (SCTS-AOG)

Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavaren (SCTS-TSHOA)

 • Vid tester med eget material
  Vår rekommendation är att ni begär egen godslokalkod för teständamål. Kontakta EDI-testfunktionen för att erhålla egen godslokalkod samt upplägg av prenumerationer. Meddela vilken tillståndstyp, prenumeration samt vilken teknisk bilaga som avses.
 • Scenarier och exempelfiler
  Scenarier är publicerade i den tekniska specifikationen. Exempelfiler i separat fil.
  Teknisk specifikation
 • Testfall
  Testfall TSPR medgivande om bortförande, version 1.1 Pdf, 384.4 kB.

Tullager - hänförande till tullagerförfarandet (SCTS-CWHOP)

 • Vid tester med eget material
  Vår rekommendation är att ni begär egna godslokalkoder för teständamål. Kontakta EDI-testfunktionen för att erhålla egna godslokalkoder samt upplägg av prenumerationer. Meddela vilken tillståndstyp, prenumeration samt vilken teknisk bilaga som avses.
 • Scenarier och exempelfiler (SCTS-CWHOP)
  Scenarier är publicerade i den tekniska specifikationen. Exempelfiler i separat fil.
  Teknisk specifikation

Tullager - tillståndshavaren (SCTS-CWHOA)

 • Vid tester med eget material
  Vår rekommendation är att ni begär egna godslokalkoder för teständamål. Kontakta EDI-testfunktionen för att erhålla egna godslokalkoder samt upplägg av prenumerationstjänst. Meddela vilken tillståndstyp, vilken prenumeration samt vilken teknisk bilaga som avses.

Transitering i NCTS fas 5 (SCTS-NCTS)

Företagstestmiljön för NCTS fas 5 är öppen: Måndag klockan 08.00 – torsdag kl. 08.00.
Övrig tid: Företagstestmiljön för övergångsregler är öppen.

Mer information på sidan Företagstestmiljö för NCTS


Transiteringsföljedokument

Transiteringsföljedokument (TAD) samt transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter (TSAD) kommer till viss del få ett lite annorlunda utseende med anledning av de nya uppgiftskraven som ställs i NCTS fas 5, fält- och boxnummer ersätts exempelvis med dataelement.

Under övergångsperioden mellan NCTS fas 4 till NCTS fas 5, ska ett transiteringsföljedokument (TAD/TSAD) användas som har samma layout som TAD i NCTS fas 4.
Information om övergångsperioden

Printing guidelines för transiterings-/säkerhetsföljedokumentet (TSAD och TSLoI) Zip, 493.5 kB.

Guidelines för transiteringsföljedokumentet (Accompanying Document) Zip, 130.6 kB.

Stämpeln för godkänd avsändare (Box C) ska inte användas i NCTS fas 5.

Listor över dokument och dokumentkoder finns på sidan
Referensdata söksystem.

Import (SCTS-IMPORT)

 • Vid tester med eget material
  Använd godslokalkod EGY som endast finns i företagstestmiljön, alternativt kontakta EDI-testfunktionen för registrering av egen godslokalkod.

Standardtulldeklaration – IMDS, IMDP, IMDR, IMDA, IMDC

Förenklad deklaration - IFDS, IFDP, IFDR, IFDA, IFDC

För att genomföra tester med eget material för förenklad och kompletterande deklaration behöver ni ange ert eget tillståndsnummer för tillstånd till förenklad deklaration SDE. Har ni inte detta tillstånd i produktion kontakta EDI-testfunktionen för att erhålla ett tillståndsnummer för teständamål.

Kompletterande deklaration – IKDS, IKDC

Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser (SCTS-IMPLVC)

Export (SCTS-AES)

 • Vid test av övergångsregler fram till 11 februari 2025
  För AES som är en EU-gemensam implementation för export kommer systemet under en övergångsperiod tillämpa övergångsregler i syfte att kunna hantera alla medlemsländers stegvisa övergång till de slutgiltiga AES-reglerna (ToBe-regler). När man i testfasen vill kunna testa sin systemintegration utifrån att växelvis testa övergångsregler och slutgiltiga ToBe-regler finns en utökning av testindikatorn för att erhålla en dynamisk styrning av regelverket av den som initierar testmeddelandet. Detta är endast tillämpbart för AES i företagstestmiljö.
 

Värde

Beskrivning

1

Test av AES enligt de slutgiltigt gällande regelverket (ToBe) utan hantering av övergångsperiod.

8

Test av AES enligt regelverk för övergångsperioden (transition).


När AES svarar tillbaka i företagstestmiljö kommer testindikator vara satt till 1 även om man tillämpat tillägget beskrivet ovan, förutom för tekniska kvittenser (RESU-TLKV/RESU-TLFEL) då det inskickade meddelandets testindikator alltid returneras.

Testfall i övergångsperiod – negativt test

Använd uppgifterna i databladet ’Slutprov 1 Exporttulldeklaration’. Skicka in ärendet med testindikator ’8’ Test av AES enligt regelverk för övergångsperioden (transition). Förväntat resultat: Ta emot CC556C med felutpekning på övergångsreglerna B1905 och E1301.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny information under "Export (SCTS-AES)"

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)