Tullverket

Algeriet

Ursprungsregler

Protokoll 6 Pdf, 6 MB. (ändrad enligt beslut 2/2007, EUT L 297, 2007 och beslut 1/2010, EUT L 248, 2010).

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler, EUT C 83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.). Pdf, 22.8 kB.

Kumulation

EUR-MED där tillämpligt
Full kumulation med EG, Tunisien, Marocko

Varuomfattning

Utdrag ur Medelhavsavtalet 2005/690/EG, avdelning II - Fri rörlighet för varor Pdf, 208.9 kB..

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, fakturadeklaration eller EUR-MED-fakturadeklaration.

Fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

4 månader

Avtal

Europa-Medelhavsavtalet EG-Algeriet 2005/690/EG Pdf, 6.9 MB., EUT L 265, 2005
________________
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000