Tullverket

Tillstånd till status som godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror

Under vissa omständigheter måste varors status styrkas. En varas tullstatus bestäms av om den är en unionsvara eller icke-unionsvara. En unionsvara är en vara som har tillverkats i, eller har importerats till EU. T2L och T2LF används för att styrka att varor som fraktas mellan EU:s medlemsstater har tullstatus som unionsvaror.

Tillståndskod: ACP

Den som har behov av att regelbundet utfärda bevis för tullstatus som unionsvaror kan ansöka om ett tillstånd till status som godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror.

Att vara godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror är ett sätt att förenkla tullhanteringen, främst vid transport till sjöss.

Tillståndet innebär att företaget kan utfärda T2L och T2LF utan att begära bestyrkande via tullmyndigheten.

Från den 1 mars 2024 ska tillståndshavare registrera och presentera digitala T2L och T2LF via Pous-systemet (Proof of union status). Det gäller för unionsvaror med ett värde på över 15 000 euro.

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd till status som godkänd utfärdare av bevis för tullstatus som unionsvaror ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 • Företaget ska vara etablerat i EU.
 • Företaget ska bedriva eller planera att starta tullverksamhet i Sverige.
 • Företaget ska ha tillgänglig bokföring i Sverige.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om efterlevnad i artikel 39 a i tullkodexen.
  Läs om efterlevnadskriteriet.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om bokförings- och logistiksystem i artikel 39 b i tullkodexen.
  Läs om bokföringskriteriet.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om kompetens i artikel 39 d i tullkodexen.
  Läs om kompetenskriteriet.
 • Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till företagets nytta av tillståndet.
 • Företaget ska hålla en lämplig bokföring i en form som godkänns av Tullverket.
 • Något av följande villkor ska vara uppfyllt:
  • företaget ska regelbundet utfärda bevis för tullstatus som unionsvaror
  • företagets behöriga tullmyndigheter känner till att företaget kan iaktta de rättsliga skyldigheterna för användning av dessa bevis.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Vad gäller när du fått ditt tillstånd?

Vilka formaliteter som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet.

Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs om gemensamma villkor och bestämmelser.

Läs mer om varors tullstatus.

Läs mer om systemet för varors tullstatus, Pous

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)