Tullverket

Importmoms

När du importerar en vara behöver du betala moms, så kallad importmoms. Du som är momsregistrerad betalar momsen till Skatteverket. Du som inte är momsregistrerad betalar till Tullverket.

Momsen är 25 procent för de flesta varor. För livsmedel är den 12 procent och för många varor inom kulturområdet, bland annat tidningar och böcker, är den 6 procent.

Du beräknar importmomsen på  beskattningsunderlaget vid import. Det är summan av:

  1. varans tullvärde
  2. eventuell tull och andra statliga skatter än mervärdesskatt
  3. bikostnader såsom transport- och försäkringskostnader fram till den bestämmelseort i EU dit varan ska transporteras. (Uppgift om bikostnader tillhandahålls inte av Tullverket.)

Är du momsregistrerad eller inte?

Momsregistrerade företag ska betala moms till Skatteverket. Företag som inte är momsregistrerade ska betala moms till Tullverket.

Kontrollera i EU-systemet VIES om ditt företag är momsregistrerat .

Läs om hur du redovisar importmoms hos Skatteverket

Underlag för momsredovisning

Tullräkningens utställningsdatum avgör i vilken period du ska redovisa momsen till Skatteverket. För att sammanställa de importer som ska redovisas i en period finns det i huvudsak tre olika sätt.

Tullverket e-tjänst för momsredovisning

I e-tjänsten kan du som importör se fastställda tullvärden och importavgifter för de importdeklarationer ditt företag har varit deklarant.

Använd tjänsten Momsredovisning.

Tullräkningen

Tullräkningen utgör det formella underlaget för de belopp som är fastställda av Tullverket. Dessa belopp ska ingå i beskattningsunderlaget för moms tillsammans med eventuella bikostnader.

Tullräkningen skickas till den part som anges som betalningsansvarig i importdeklarationen. Om du exempelvis anlitar ett tullombud som står som betalningsansvarig, är det ombudet som får tullräkningen.

För att stå som betalningsansvarig gentemot Tullverket krävs till stånd till betalningsanstånd och eventuellt samlad garanti, samt att du anges som betalningsansvarig av ombudet.

Importdeklarationerna

Varje importdeklaration innehåller uppgifter om tullvärde och avgifter och kan därför användas för att sammanställa de belopp du ska redovisa moms på.

En tullräkning ställs ut tredje måndagen veckan frigörandet vilket innebär att en importdeklaration som får status frigjord i slutet av månaden hamnar på tullräkningen som ställs ut månaden efter. Det kan medföra att den aktuella importen ska redovisas i en annan period än den själva importen ägde rum i.

Mer om importmoms

Läs mer om momsbefriad import i det nya importsystemet.

Läs mer om momsbefriad import i det gamla importsystemet.

Läs mer om att importera från ett område utanför EU:s skatteområde.

Läs broschyren Mervärdesskatt vid import. Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)