Tullverket

Lämna information som kan påverka tillståndets upprätthållande i Systemet för tullbeslut

Här får du hjälp med hur du ska göra för att lämna information som kan påverka tillståndets upprätthållande i Systemet för tullbeslut. Exempel på sådan information kan vara byte av system hos ditt företag.

På den här sidan beskrivs vilka val du ska göra och hur du ska fylla i fälten på följande sidor:

  • Startsida
  • Lista över tillstånd
  • Lämna information som kan påverka tillståndets upprätthållande

Logga in

Börja med att logga in i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur du loggar in i systemet.

Startsida

Den första sidan du kommer till när du har loggat in är Startsidan. Välj Tillstånd – Lista över tillstånd i menyn för att hitta det tillstånd du vill lämna information om.

Den första sidan du kommer till när du har loggat in är Startsidan. Välj Tillstånd – Lista över tillstånd i menyn för att hitta det tillstånd du vill lämna information om.

Lista över tillstånd

På sidan Lista över tillstånd visas en lista över ditt företags tillstånd som du har beviljats i systemet. Leta upp det tillstånd du vill lämna information om och välj Visa tillstånd.

Har du många tillstånd kan du filtrera dem för att lättare hitta det du letar efter. Om du till exempel väljer en tillståndstyp i kolumnen Tillståndstyp ser du bara tillstånd av den typ du har valt. Det går också att filtrera efter andra kolumner som till exempel Tillståndets status.

På sidan Lista över tillstånd visas en lista över ditt företags tillstånd som du har beviljats i systemet.

I den vita menyn väljer du sedan Åtgärder och Lämna information som kan påverka tillståndets upprätthållande.

I den vita menyn väljer du sedan Åtgärder och Lämna information som kan påverka tillståndets upprätthållande.

Lämna information som kan påverka tillståndets upprätthållande

Nu kommer du till sidan Information som kan inverka på tillståndets upprätthållande eller innehåll. Skriv in din information i fältet Motivering till beslut om faktorer som kan påverka tillståndet.

Spara till senare

Vill du spara uppgifterna och fortsätta vid ett senare tillfälle kan du göra det genom att välja Spara längst ner på sidan. Då hittar du ditt utkast under Lista över utkast.

Skicka in din information

När du är klar med din information trycker du på Skicka in. Uppe i högra hörnet får då du en notis om att din information skickats in.

Skriv in din information i fältet Motivering till beslut om faktorer som kan påverka tillståndet.

Saknas Skicka in-knappen?

Om det inte finns någon Skicka in-knapp när du är färdig har du inte behörighet att skicka in den lämnade informationen. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e-tjänster. Alternativt kan någon annan på företaget med Skicka in-behörighet logga in och skicka in begäran om att återta ändringen.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.

Kontrollera att du har skickat in information

Om du vill kontrollera att du har skickat in informationen kan du göra det i tillståndets tidslinje. Meddelandetypen heter Information som kan inverka på tillståndets upprätthållande eller innehåll. Tidslinjen hittar du när du tittar på tillståndet under Tillstånd – Lista över tillstånd och därefter Visa tillstånd – Visa – Tidslinje – Visa meddelande.

Tullverkets svar

Tullverket tar nu ställning till om den lämnade informationen kräver en omprövning av tillståndet. Därefter får du ett e-postmeddelande om att du har ett nytt meddelande att läsa i Systemet för tullbeslut. Detta gäller under förutsättning att du har registrerat en e-postadress för meddelanden i systemet. Logga in i systemet och på Startsidan ser du ett meddelande som heter Meddelande om omprövning.

Du öppnar meddelandet genom att välja Visa meddelande. Du kan inte svara på meddelandet. I den tredje fliken på meddelandet – Specifika uppgifter för meddelandet – ser du hur Tullverket kommer att hantera ärendet. Meddelandet går också att hitta under Mottagna meddelanden.

Om du vill kontrollera att du har skickat in informationen kan du göra det i tillståndets tidslinje. Meddelandet går också att hitta under Mottagna meddelanden.
Typ av meddelande eller inlämning

Sidan uppdaterades: