Tullverket

Elektroniska system/Arbetsprogram

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2151 av den 13 december 2019 om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/414 av den 8 mars 2021 om tekniska arrangemang för utveckling, underhåll och användning av elektroniska system för utbyte och lagring av information enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Förordning (EU) 2021/414 har ersatt den tidigare förordningen (EU) 2019/1026

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000