Tullverket

Varor avsedda för mässor

Du kan importera vissa varor som ska användas eller förbrukas på en handelsmässa eller liknande inom EU utan att betala någon tull eller moms.

De varor som omfattas av tull- och momsfrihet kan delas in i olika grupper:

1. Små representativa varuprover av varor som tillverkas i ett land utanför EU

Tull- och momsfriheten är begränsad till varuprover som

 1. importeras  kostnadsfritt i form av varuprover eller som framställs vid en utställning av varor som har importerats oförpackade från ett land utanför EU
 2. bara delas ut kostnadsfritt till besökare på en mässa eller liknande tillställning
 3. kan identifieras som reklamprover med lågt styckepris, inte lätt kan säljas och i förekommande fall är förpackade så att kvantiteten av respektive artikel är mindre än den minsta kvantiteten av samma artikel som säljs på marknaden. Matvaror och drycker som inte är förpackade på detta sätt ska förtäras på platsen för utställningen.
 4. till sitt sammanlagda värde och mängd är skäliga i förhållande till utställningens art, antalet besökare och utställarens medverkan.

2. Varor som ska demonstreras eller som ska användas för att demonstrera maskiner och apparater

Varor som importeras uteslutande för att demonstreras eller som ska användas för att demonstrera maskiner och apparater som visas på utställningen och som har tillverkats i ett land utanför EU. Varorna ska förbrukas eller förstöras på utställningen.

Det sammanlagda värdet och mängden varor ska vara skäliga i förhållande till utställningens art, antalet besökare och utställarens medverkan.

3. Material av ringa värde

Olika material av ringa värde, exempelvis färger, lacker, tapeter med mera som används för att bygga och utrusta tillfälliga montrar som används av mässdeltagare från ett land utanför EU. Materialet ska förstöras genom användningen.

4. Trycksaker, kataloger med mera som ska delas ut kostnadsfritt

De varor som ingår i den här gruppen är trycksaker, kataloger, prospekt, prislistor och reklamplanscher som

 1. är avsedda att endast delas ut kostnadsfritt för att göra reklam för varor som visas på utställningar och som tillverkas i länder utanför EU
 2. ska delas ut till besökare på den plats där utställningen äger rum.

Det sammanlagda värdet och mängden varor ska vara skäliga i förhållande till utställningens art, antalet besökare och utställarens medverkan.

Betala alltid för vissa varor

Du kan aldrig importera följande varor utan att betala tull och moms för dem:

 1. alkoholhaltiga produkter
 2. tobak eller tobaksvaror
 3. fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Ansök om tull- och momsfrihet

Du ansöker om tull- och momsfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tull- och momsfrihet:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 9
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande:
  • C32 för varor enligt punkt 1 + F45
  • C57 för varor enligt punkt 2 + F45
  • C58 för varor enligt punkt 3 + F45
  • C59 för varor enligt punkt 4 + F45
 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar:
  Ange koden för de dokument som du bifogar:
  • Kod 402U och lämna en skriftlig uppgift om att omständigheterna är sådana att de medför tullfrihet.

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art: 9
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C32
 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
  Ange kod 402U och lämna en skriftlig uppgift om att omständigheterna är sådana att de medför tullfrihet.

Momsfrihet

För dig som deklarerar enligt ny lagstiftning måste du ange koden F45 i dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande för att ansöka om momsfrihet. För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.


Med handelsmässa eller liknande menas:

 1. utställningar, mässor och liknande evenemang för handel, industri, jordbruk och hantverk
 2. utställningar och evenemang som huvudsakligen anordnas för välgörande ändamål
 3. utställningar och evenemang som i första hand ska främja vetenskap, teknik, hantverk, konst och kultur, utbildning, idrott, facklig verksamhet, turism eller internationell förståelse
 4. möte mellan representanter för internationella organisationer eller sammanslutningar
 5. officiella ceremonier och sammankomster.

Du kan alltså inte importera varor till privat anordnade utställningar och liknande i butiker, affärslokaler eller andra utrymmen i syfte att sälja varor från ett land utanför EU utan att betala tull eller moms för dem.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny information om koden F45 samt tull- och momsfrihet.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)