Tullverket

Ansök om tillgång till e-tjänster

För att kunna logga in i våra e-tjänster måste du vara behörig. Du ska också anmäla en behörighetsadministratör på ditt företag.

Så här gör du

 1. Fyll i blanketten Ansökan om tillgång till Tullverkets e-tjänster och anmälan av behörighetsadministratör. Blanketten innehåller hjälptexter och du får hjälp att kontrollera att alla nödvändiga uppgifter är ifyllda.
 2. Ange vem som ska vara företagets behörighetsadministratör.
 3. Ansökan ska sedan skrivas ut och undertecknas av behöriga firmatecknare i original.
 4. Skicka ansökan per post till Tullverket, Box 27311, 102 54 Stockholm.
 5. Tullverket bekräftar inom två veckor via e-post att vi har tagit emot din ansökan och registrerat en behörighetsadministratör.

En firmatecknare är en eller flera personer som kan skriva under i företagets namn, med rättslig bindande verkan.

Fyll i blanketten Ansökan om tillgång till Tullverkets e-tjänster och anmälan av behörighetsadministratör.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Företagets behörighetsadministratör hanterar användare och behörigheter

När din ansökan har behandlats kan företagets behörighetsadministratör själv lägga till och ta bort användare och hantera användarnas behörigheter i e‑tjänsten Behörigheter. Behörighetsadministratören kan även ge flera personer på företaget behörighet som behörighetsadministratörer. 

Frågor och svar

Varför måste jag ange mobiltelefonnummer för behörighetsadministratören i ansökan?

Du måste fylla i ett mobiltelefonnummer för behörighetsadministratören för att personen ska kunna använda Tullverkets inloggningsmetod med namn, lösenord och engångskod via sms.

Får jag låna ut eller överlåta min inloggning till en annan person på mitt företag?

Nej, inloggning är personlig. Det är inte tillåtet att lämna ut användarnamn eller lösenord till någon annan person eller överlåta inloggningen till en kollega. Om din kollega behöver inloggning så ska behörighetsadministratören kontaktas så att kollegan får en egen inloggning. Om Tullverket upptäcker att inloggningen är överlåten så raderas denna.

Vilken nytta kan jag ha av Tullverkets e-tjänster?

Tullverket erbjuder tjänster för självbetjäning. Syftet är att ge dig som företagare en bättre överblick över dina tullärenden och förenkla företagets kontakter med Tullverket.

I e-tjänsterna har du tillgång till uppgifter om ditt företags tullärenden och tillstånd när du vill.

Varför tar det så lång tid att visa en webbsida?

Tjänsterna hämtas från flera olika datasystem. Det kan ibland ta en stund för systemen att samordna uppgifterna.

Vilken webbläsare kan jag använda?

Kan jag få tillgång till Tullverkets e-tjänster utan att använda ansökningsblanketten?

Ditt företags behörighetsadministratör behöver ge dig behörighet i tjänsterna för att du ska kunna använda dom. Ditt företags firmatecknare måste skicka in en skriftlig ansökan om tillgång till Tullverkets e‑tjänster och anmäla behörighetsadministratör.
Behörighetsadministratören ger dig inloggningsuppgifter och behörighet till företagets tjänster.
Först därefter kan du logga in i tjänsterna.

Vad händer om företaget jag arbetar på missar att anmäla en behörighetsadministratör till Tullverket?

Du får då inte tillgång till våra tjänster. Det är behörighetsadministratören som ger dig tillgång till tjänsterna.

Vem ska ansöka så att jag får behörighet till Tullverkets e-tjänster?

Den ansökan som skickas in från ditt företag ska vara undertecknad av företagets behöriga firmatecknare.

Varför kan jag inte logga in med mitt användarnamn?

Användarnamnet får du via mail, spara det mailet. Om du har glömt ditt användarnamn så tar du kontakt med Tullverket. Du behöver både användarnamn och rätt lösenord för att kunna logga in.

Hur hanterar Tullverket mina personuppgifter?

Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med tjänsten Personlig inloggning. Vi hanterar personuppgifter som namn och e-postadresser enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) och lagen (2001:185) om behandling av uppgifter.

Läs mer om hur Tullverket hanterar personuppgifter.

Kan jag ha behörighet till e‑tjänster för flera företag?

Ja, det kan du. Det som krävs är att de olika företagens firmatecknare har beviljat det på ansökningsblanketten. Om du har behörighet på flera företag väljer du företag i en lista när du loggar in.

Så här gör du:

 1. När du är inne i tjänsten, klicka på pilen bredvid ditt namn vid menyn.
 2. Klicka på Byt företag.
 3. Logga in som det andra företaget.

Kan jag använda samma inloggning om jag vill ha behörighet på flera olika företag?

Ja, du kan använda samma användarnamn och lösenord. Men de olika företagens behörighetsadministratör måste ha anmält att du ska få tillgång till företagets uppgifter.

Kan alla företag ansöka om behörighet till Tullverkets e-tjänster?

Alla företag som bedriver utrikeshandel och som har kontakt med Tullverket kan ansöka om behörighet. Företaget måste dessutom ha ett Eori-nummer och vara etablerat inom EU eller Norge.

Varför kan jag inte använda nya e‑tjänster som jag hittar?

För att få tillgång till de olika tjänsterna behöver du kontakta ditt företags behörighetsadministratör. Det är behörighetsadministratören som hanterar behörigheter till våra tjänster.

Om det kommer nya tjänster behöver behörighetsadministratören ge dig behörighet till dessa.

Anna ska sluta på företaget, hur tar vi bort hennes behörighet?

I tjänsten Behörigheter kan ditt företags behörighetsadministratör ta bort användare och deras kopplingar till företaget. Personen kommer då fortfarande att kunna logga in men utan att kunna se någon företagsspecifik information.

Så här gör du:

 1. Klicka på personen i listan över användare.
 2. Gå längst ner på sidan och klicka på Ta bort användare.

Vad är en behörighetsadministratör?

En behörighetsadministratör är en person på ditt företag som lägger till och tar bort användare och hanterar användarnas behörigheter. Behörigheten styr vilka tjänster en användare ska ha tillgång till. 

En behörighetsadministratör har befogenhet att ansöka om e-tjänster, exempelvis e-tjänsten Tullräkning, som inte kräver en firmatecknares underskrift.

Vem kan bli behörighetsadministratör?

När företaget ansöker om tillgång till Tullverkets e‑tjänster fyller firmatecknaren i vem som ska vara behörighetsadministratör. Se längre upp på denna sida.

Måste företaget ha en behörighetsadministratör?

Ja, minst en person måste vara anmäld som behörighetsadministratör.

Vår behörighetsadministratör har slutat på företaget. Hur ska vi göra för att kunna logga in i e-tjänsterna?

Om inte behörighetsadministratören tilldelat någon ny användare behörighet som behörighetsadministratör, behöver företaget skicka in en ny ansökan (underskriven av behörig firmatecknare till Tullverket) och anmäla en ny behörighetsadministratör.

Om företaget har andra användare kan dom ändå logga in och komma åt de tjänster som den tidigare behörighetsadministratören tilldelat dem.  Men utan en behörighetsadministratör kan de befintliga användarna inte få tillgång till några nya tjänster och inga nya användare kan läggas upp.

Hur byter vi behörighetsadministratör på företaget?

Behörighetsadministratören kan ge flera personer på företaget behörighet som behörighetsadministratörer.

Så här gör du:

 1. I listan över användare kan du klicka på den person som ska få status som behörighetsadministratör.
 2. När du har klickat på personen kommer det upp en ny lista där du ser alla tjänster och vilka av dem som personen har behörighet till.
 3. Klicka i den lilla rutan till höger om Behörighetsadministratör i listan, så att rutan blir ifylld och blå.
 4. Längst ner på sidan måste du nu klicka på Spara behörigheter för att spara dina nya inställningar.

På samma sätt kan du gå in på den person som inte längre ska ha status som behörighetsadministratör, och klicka ur den blå rutan, så att den blir tom.

Var kommer all information ifrån som finns i e‑tjänsterna?

Informationen kommer från flera olika databaser inom Tullverket.

Kan jag ändra företagets uppgifter?

Ja, i tjänsten Företagsuppgifter under Ändra kan du begära en ändring av företagets företagsuppgifter.

Så här gör du:

 1. När du är inne i tjänsten, klicka på pilen bredvid ditt namn vid menyn.
 2. Klicka på Ändra uppgifter.
 3. Nu kommer du till en sida där du kan ändra
  • namn
  • efternamn
  • e-post
  • mobiltelefonnummer
  • lösenord.
  •  
Glöm inte att klicka på Spara för att spara dina nya uppgifter.

Varför kan jag inte längre logga in?

Om du inte har använt en tjänst på över ett år inaktiveras din behörighet. För att få tillbaka behörigheten behöver ditt företags behörighetsadministratör anmäla dig som användare igen.

Varför har användare försvunnit från listan med användare i e‑tjänsten Behörighetshantering?

Tullverket kan avsluta en behörighet för en användare som inte har använt en viss tjänst på över ett år. En avslutad behörighet syns inte längre i listan över företagets användare.

Hur får jag tillgång till e-tjänsten Tullräkning?

För att ditt företag ska kunna ta del av digitala tullräkningar behöver företaget ha tillstånd till betalningsanstånd.

Företagets behörighetsadministratör behöver sedan ansöka om tillgång till e‑tjänsten. Ansökan görs sen inne i e‑tjänsten.

Därefter kan du bestämma om du vill få ett meddelande via e-post eller sms, eller både och, när det kommer en ny tullräkning.

Läs mer om e-tjänsten Tullräkning.

Om företaget väljer webbtullräkning avslutar vi automatiskt utskick av tullräkningar på papper.

Hur gör jag för att återkalla min tillgång till e-tjänsten Tullräkning?

Du har rätt att häva e-tjänsten för ditt företag och på så sätt få dina tullräkningar i pappersformat istället. Uppsägningen ska ske skriftligt, undertecknas av firmatecknare och skickas till:

Tullverket
Box 12854
112 89 Stockholm

Observera att uppsägningen träder i kraft tidigast en vecka efter att Tullverket mottagit den.

Läs mer om e-tjänsten Tullräkning.

Har vi någon behörighetsadministratör?

Du kan se vem eller vilka som är behörighetsadministratör i listan över användare inne i e-tjänsten Behörigheter. Under kolumnen med rubriken Behörighetsadministratör kan du se om det står Ja eller Nej på varje användare. På det namn där det står Ja är personen alltså behörighetsadministratör.

Kan en behörighetsadministratör ha ett utländskt personnummer?

Ja, det går att anmäla en behörighetsadministratör som saknar svenskt personnummer.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Sista frågan är uppdaterad.