Tullverket

Utsäde, gödningsmedel och vissa andra produkter som ska användas på egendomar i EU som gränsar till land utanför EU

Jordbrukare som har sin huvudsakliga verksamhet i ett land som gränsar till EU kan tull- och skattefritt importera utsäde, gödningsmedel och produkter för att behandla jord och grödor, förutsatt att produkterna ska användas på en egendom som ligger på gränsen till ett land utanför EU.

För att du som jordbrukare från ett land utanför EU ska få importera de här varorna tullfritt ska du

 1. själv, eller någon för din räkning, importera produkterna
 2. själv driva den egendom i EU där du ska använda varorna.

Tullfrihet medges endast för den mängd utsäde, gödselmedel och andra produkter som behövs för att driva egendomen.

Du som är ansvarig för verksamheten ska, om Tullverket begär det,  skriftligen beskriva hur varan ska användas.

Ansök om tull- och momsfrihet

Du ansöker om tull- och momsfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tull- och momsfrihet:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 9
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: C47 + F45
 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  Ange följande kod för dokument som du bifogar:
  • skriftlig uppgift där du beskriver hur varje vara ska användas, kod 401U

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art: 9
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 44 – Särskilda upplysningar/bilagda handlingar:
  Ange kod 401U för den skriftliga användningsuppgiften. Skriv även att du begär tullfrihet enligt artikel 39 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009.

Momsfrihet

För dig som deklarerar enligt ny lagstiftning måste du ange koden F45 i dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande för att ansöka om momsfrihet. För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i informationen Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny information om koden F45 samt tull- och momsfrihet.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)