Tullverket

Utfärda eller upprätta intyg i efterhand

Under vissa förutsättningar finns det möjlighet att utfärda varucertifikat och upprätta deklarationer om ursprung i efterhand. Beroende på typen av intyg finns det olika saker som du behöver ha koll på som importör.

Varucertifikat som utfärdas i efterhand

Varucertifikaten EUR.1, EUR-MED och A.TR. ska normalt utfärdas vid exporttillfället, men kan i undantagsfall utfärdas i efterhand. Det finns ingen tidsgräns för hur långt i efterhand ett certifikat får utfärdas.

När kan ett certifikat utfärdas i efterhand?

En anledning till att certifikat behöver utfärdas i efterhand kan vara att avsändaren har glömt att utfärda det. Det kan också vara så att alla uppgifter som behövdes för att kunna intyga att varan var en ursprungsvara inte fanns vid exporttillfället.

Ytterligare en anledning till att utfärda i efterhand kan vara att mottagarlandets tullmyndighet inte har kunnat godta det intyg som utfärdades vid exporttillfället på grund av att det innehöll formella felaktigheter. Exempel på sådana felaktigheter är att något av de obligatoriska fälten inte är ifyllda eller att certifikatet inte har stämplats och undertecknats av en behörig myndighet.

Uppgifter att meddela tullmyndigheten

När en exportör ansöker om varucertifikat i efterhand så ska denna meddela tullmyndigheten

  • den ort och det datum då varorna exporterades
  • anledningen till att certifikatet ska utfärdas i efterhand.

På varucertifikat som utfärdas i efterhand ska exportören skriva texten "UTFÄRDAT I EFTERHAND" (på engelska "ISSUED RETROSPECTIVELY") i fält 7 (för EUR.1-certifikat och EUR-MED-certifikat) eller fält 8 (för A.TR.-certifikat).

Deklarationer om ursprung som upprättas i efterhand

Exportören får även upprätta deklarationer om ursprung på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument i efterhand. Enligt de flesta avtal gäller då att deklarationerna om ursprung måste visas upp i importlandet senast två år efter importen.

I avtalen med Japan och Storbritannien finns ingen tidsgräns angiven för när ursprungsförsäkringar som har upprättats i efterhand måste visas upp för tullmyndigheten i importlandet. Här blir i stället den treåriga tidsgränsen för ansökan om återbetalning som finns i EU-lagstiftningen tillämplig.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)