Tullverket

Jordbruksprodukter som framställs av jordbrukare i EU på egendomar som gränsar till EU

Du som är jordbrukare i EU och som har din huvudsakliga verksamhet i omedelbar närhet till ett land utanför EU kan importera produkter från dina egendomar om de gränsar till EU utan att betala någon tull eller moms.

En förutsättning för att du ska kunna få tull- och momsfrihet är att de produkter du importerar kommer från något av följande områden:

 1. jordbruk
 2. husdjursskötsel
 3. biodling
 4. trädgårdsodling
 5. skogsbruk.

För att du ska få importera produkter från husdjursskötsel utan att betala någon tull eller moms måste produkterna komma från djur som har ursprung i EU eller som har importerats till EU.

Dessutom är det nödvändigt att

 1. du som jordbrukare driver den egendom som finns utanför EU
 2. produkterna inte har genomgått någon annan behandling än vad som är normalt efter skörd eller produktion
 3. du som jordbrukare eller någon för din räkning importerar produkterna.

Jakt- och fiskeprodukter

Du som är fiskare eller jägare från ett EU-land kan få tull- och momsfrihet för produkter som du fått från jakt, fiske eller fiskodling i sjöar och vattendrag som gränsar till Sverige.

Skriftlig försäkran

Du som är ansvarig för verksamheten ska, om Tullverket begär det, skriftligen försäkra att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

 1. Fält 24 – Transaktionens art: 9
 2. Fält 36 – Förmånskod: 100
 3. Fält 44 – Särskilda upplysningar/bilagda handlingar: Här ska du dels ange kod 401F för den skriftliga försäkran, dels ange att du begär tullfrihet enligt artikel 35 (jordbruksprodukter) eller artikel 38 (jakt- och fiskeprodukter) i rådets förordning (EG) nr 1186/2009

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 1.1 MB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000