Tullverket

Jordbruksprodukter som framställs av jordbrukare i EU på egendomar som gränsar till EU

Du som är jordbrukare i EU och som har din huvudsakliga verksamhet i omedelbar närhet till ett land utanför EU kan importera produkter från dina egendomar om de gränsar till EU utan att betala någon tull eller moms.

En förutsättning för att du ska kunna få tull- och momsfrihet är att de produkter du importerar kommer från något av följande områden:

 1. jordbruk
 2. husdjursskötsel
 3. biodling
 4. trädgårdsodling
 5. skogsbruk.

För att du ska få importera produkter från husdjursskötsel utan att betala någon tull eller moms måste produkterna komma från djur som har ursprung i EU eller som har importerats till EU.

Dessutom är det nödvändigt att

 1. du som jordbrukare driver den egendom som finns utanför EU
 2. produkterna inte har genomgått någon annan behandling än vad som är normalt efter skörd eller produktion
 3. du som jordbrukare eller någon för din räkning importerar produkterna.

Jakt- och fiskeprodukter

Du som är fiskare eller jägare från ett EU-land kan få tull- och momsfrihet för produkter som du fått från jakt, fiske eller fiskodling i sjöar och vattendrag som gränsar till Sverige.

Skriftlig försäkran

Du som är ansvarig för verksamheten ska, om Tullverket begär det, skriftligen försäkra att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.

Ansök om tull- och momsfrihet

Du ansöker om tull- och momsfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tull- och momsfrihet:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 9
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: C45 (för jordbruksprodukter) eller C46 (för jakt- och fiskeprodukter) + F45
 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  Ange följande kod för dokument som du bifogar:
  • skriftlig försäkran, 401F

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art: 9
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 44 – Särskilda upplysningar/bilagda handlingar:
  Här ska du dels ange kod 401F för den skriftliga försäkran, dels ange att du begär tullfrihet enligt artikel 35 (jordbruksprodukter) eller artikel 38 (jakt- och fiskeprodukter) i rådets förordning (EG) nr 1186/2009

Momsfrihet

För dig som deklarerar enligt ny lagstiftning måste du ange koden F45 i dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande för att ansöka om momsfrihet. För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny information om koden F45 samt tull- och momsfrihet.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)