Tullverket

Samlarfordon

Här kan du läsa om vilka särskilda regler som gäller för att få klassificera ett fordon som samlarfordon av historiskt och etnografiskt intresse.

Du kan klassificera ett fordon som samlarfordon av historiskt eller etnografiskt intresse och få tullfrihet för fordonet, men fordonet måste uppfylla vissa krav.

Vilka krav ställs på ett samlarfordon?

För att räknas som ett samlarfordon måste fordonet uppfylla följande krav:

  • Fordonet ska vara i ursprungligt skick utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor. Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd. Moderniserade eller ombyggda fordon omfattas inte.
  • Fordonet ska vara minst 30 år gammalt.
  • Fordonet ska vara av en modell eller typ som inte längre tillverkas.

  Vad innebär kraven?

  I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor

  Fordonet får inte vara ändrat från ursprungsskicket så att det får andra specifikationer än de ursprungliga. Om till exempel motorn har bytts ut mot en med andra specifikationer än den fordonet levererades med från fabrik, bedöms det vara fråga om en omfattande förändring. Samma sak gäller om motorn har trimmats eller liknande.

  Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i historiskt sett korrekt tillstånd.

  Moderniserade och ombyggda fordon anses inte vara samlarfordon enligt Tulltaxan, även om ombyggnaden gjordes för mer än 30 år sedan. Detta innebär bland annat att så kallade "söndermekade" och "stylade" fordon inte anses vara i ursprungligt skick. Det är det skick fordonet inkommer i som är avgörande för om det är att anse som ett samlarobjekt.

  Med uttrycket "överföring" menas kraftöverföringen (koppling, växellåda, kardanaxel, drivande hjulaxel eller motsvarande).

  Minst 30 år gamla

  Fordonet måste vara minst 30 år gammalt för att klassificeras som samlarfordon.

  Av en modell eller typ som inte längre tillverkas

  Det finns på marknaden nyproducerade fordon med modellnamn som är äldre än 30 år, till exempel Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Volkswagen Golf och Passat. Dessa exempel på fordon är så ändrade på grund av den tekniska utvecklingen och dagens krav, till exempel miljökrav, att de inte kan anses vara samma modell eller typ som den 30 år äldre modellen med samma namn.

  Reservdelar

  Delar och tillbehör till motorfordon klassificeras enligt HS-nummer 9705 under förutsättning att de är originaldelar eller tillbehör, är minst 30 år gamla och inte längre tillverkas.

  Även för motorcyklar

  Ovanstående krav gäller i tillämpliga delar även för motorcyklar.

  Styrkande handlingar

  För att kunna bedöma om förutsättningarna är uppfyllda bör informationen lämnas i form av lämplig dokumentation som exempelvis referensböcker, facklitteratur, foton, köpehandlingar, officiella fordonsdokument eller genom utlåtande från oberoende erkända experter.

  Avfall

  Äldre fordon i ett sämre skick, som inte uppfyller villkoren för att klassificeras som samlarfordon, kan omfattas av regelverket för avfall.

  Begagnade fordon – Naturvårdsverket

  Har du fått betala för mycket tull och moms för ditt samlarfordon

  När du anser att du har betalat för mycket tull och moms för ditt samlarfordon kan du ansöka om återbetalning från Tullverket. Tänk på att besiktning av fordonets skick ska ha gjorts i nära samband med importtillfället.

  Läs om hur du går tillväga på sidan Ska du betala eller ansöka om att få tillbaka avgifter?

  Till ansökan ska du bifoga följande:

  • en köpehandling som visar den summa du har betalat för fordonet
  • handlingar som styrker fordonets skick vid importtillfället, till exempel ett besiktningsutlåtande i original och foton på bilen som är tagna vid besiktningstillfället.

  Sidan uppdaterades:

  Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

  Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


  4000
  Spamskydd med captcha * (obligatorisk)