Tullverket

INF för särskilda förfaranden

För att registrera uppgifter om din varusändning i den EU-gemensamma tjänsten INF för särskilda förfaranden, krävs rätt behörighet och att du loggar in i Tullverkets e-tjänster. INF för särskilda förfaranden används för informationsutbyte avseende vissa tulldeklarationer vid aktiv eller passiv förädling.

De särskilda förfarandena aktiv och passiv förädling innebär att du kan få vissa tullförmåner om du

 • importerar varor från ett land utanför EU för att bearbeta eller reparera dem (aktiv förädling)
 • tillfälligt exporterar varor till ett land utanför EU för bearbetning eller reparation (passiv förädling).

Om importen och exporten sker i olika medlemsstater behövs ett informationsutbyte mellan tullmyndigheterna. Samma sak gäller om det sker en överlåtelse mellan olika ekonomiska aktörer.

Du registrerar uppgifter om din varusändning i den EU-gemensamma tjänsten INF för särskilda förfaranden. När du sedan lämnar din tulldeklaration ska du hänvisa till uppgifterna du lämnat i INF.

När ska du använda INF?

Exempel vid passiv förädling

 • Du har tillstånd till passiv förädling som involverar mer än en medlemsstat och påbörjar en export av insatsvaror från en annan medlemsstat än Sverige. Med INF utfärdad vid exporttillfället kan du styrka exporten, vilket ger dig möjlighet att utnyttja den tullförmån som finns vid återimport av en förädlingsprodukt efter passiv förädling.
 • Du har tillstånd till passiv förädling och exporterar en insatsvara för tillverkning i ett land utanför EU. Med en INF utfärdad vid exporttillfället kan du överlåta rätten till återimport av en förädlingsprodukt till en annan ekonomisk aktör, i Sverige eller i en annan medlemsstat.

Läs mer om passiv förädling.

Exempel vid aktiv förädling

 • Du har tillstånd till aktiv förädling samt export i förväg (likvärdiga varor). Du exporterar en färdig produkt, t.ex. kakor. Med en INF överlåter du rätten till import av mjöl och socker till en annan aktör i Sverige eller i en annan medlemsstat.
 • Du har tillstånd till aktiv förädling som involverar mer än en medlemsstat. Med INF styrker du uppgifterna för övergång till fri omsättning om detta ska göras i en annan medlemsstat än där varorna deklarerades till aktiv förädling.

Läs mer om aktiv förädling.

Så här ansöker du om behörighet till INF för särskilda förfaranden

Du behöver åtkomst till EU-portalen för att registrera uppgifter digitalt i de fall där det krävs informationsutbyte för en sändning under aktiv eller passiv förädling.

Både du och ditt företag behöver ha tillgång till Tullverkets e‑tjänster samt rätt behörighet till EU-portalen. Behörighetsansvarig på företaget tilldelar rätt behörigheter i Tullverkets e‑tjänster.

Du som är tullombud och ska registrera uppgifter om INF för ett annat företag behöver ha rätt behörighet i e-tjänsterna. Rätt behörighet får du från det företag du agerar ombud för. När du sedan loggar in ska du välja det företag som du vill registrera en INF för. Dina uppgifter som ombud anger du i fält 3.

Läs mer och ansök om tillgång till Tullverkets e‑tjänster.

Se även information på Europeiska kommissionens webbplats. Där finns bland annat en business User-Guide som förklarar olika scenarier, den finns i svensk översättning.

The INF System for Special Procedures (på engelska)

Så här loggar du in i INF för särskilda förfaranden

När du ska logga in rekommenderar EU-kommissionen att du använder Chrome, Firefox eller Microsoft Edge (version 81 eller nyare).

INF för särskilda förfaranden – logga in 

 1. Logga in i EU-kommissionens portal, där ska du
  • välja "Customs"
  • välja "Sweden"
  • välja "Economic operator"
  • kryssa i rutan om samtycke (UUM&DS är en förkortning av "Uniform User Management & Digital Signature System. Det är ett behörighetssystem för informationsutbyte mellan medlemsländernas olika system)
  • klicka på "skicka".
 2. Logga in med dina vanliga användaruppgifter i Tullverkets e-tjänster.
 3. När du har loggat in möts du av sidan "dashboard" som är en slags anslagstavla över dina tillstånd och meddelanden. Nu ska du
  • klicka på ikonen längst upp i det högra hörnet och välj "inställningar" (preferences)
  • registrera din e-postadress genom att klicka på plustecknet och dra reglaget "e-mail alert" åt höger. För att logga in i flera system behöver du ange en e-postadress för varje system. De system som kan vara aktuella i det här fallet är:
   INF – INF för särskilda förfaranden
   BTI – Systemet för bindande klassificeringsbesked (BKB)
   EAEO – Systemet för godkända ekonomiska aktörer (AEO)
  • ange e-postadress för de system du kommer att använda och tryck sedan på "update".

Så här registrerar du uppgifter i INF för särskilda förfaranden

 • Gå in på sidan ”Skapa INF” (Insert INF Request). Kontrollera att SE009251 är koden för övervakningstullkontor.
 • Skriv in aktuellt tull-id eller motsvarande MRN-nummer. Det innebär att det ska finnas en tulldeklaration kopplad till ditt ärende i systemet för INF. När du gör tulldeklarationen ska du tills vidare göra den utan begäran om klarering (UNU följt av URT, alternativt DNU följt av DRT, för att kunna komplettera med uppgifter) så att du kan korshänvisa tull-id eller MRN-nummer och INF-nummer i respektive system.
 • Lägg till de varukoder som ingår i denna varusändning, kopplat till nämnda tull-id eller MRN-nummer. Skriv in en varukod i taget, både för insatsvaror och bearbetade produkter, genom att klicka på "+ lägg till".
 • Gå in på sidan "Varor som omfattas av INF" (Request for Provision of INF information).
 • Klicka på "+ lägg till" och lämna uppgifter om varorna, genom att fylla i de obligatoriska uppgifterna, markera även om du använder likvärdiga varor.
 • Klicka på "spara".
 • Klicka på "skicka". Nu är din INF skapad med ett SRN-nr.
 • Invänta att din INF blir godkänd och får ett unikt INF-nr innan varorna exporteras eller importeras.

Bra att veta när du registrerar INF för särskilda förfaranden

Deklarationen

I din deklaration för import eller export ska du ange att det finns en INF. Det gör du med koden C710 + det specifika INF-numret.

Om du deklarerar import enligt den nya lagstiftningen ska koden C710 anges i dataelement 12 03 000 000, ”Styrkande handlingar”. Ange dessutom i tillämpliga fall avslutandekod 00700 samt ”IP” och eventuellt referensnummer eller 00800 och ”IP CPM” i dataelement 12 02 008 000, ”Ytterligare uppgifter”.

Om du deklarerar enligt den äldre lagstiftningen fyller du koden C710 i fält 44, ”Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd”. Ange dessutom call me kod 13 så att ärendet blir manuellt klarerat tillsammans med INF.

Observera att INF ska vara registrerad när ditt ärende klareras för import eller export och att det endast är vid undantagsfall som INF kan utfärdas i efterhand. Denna uppgift kan läggas till eller justeras i efterhand om det behövs.

Användarstöd

När du är inloggad i INF för särskilda förfaranden finns det en användarhandledning under ikonen längst upp till höger på sidan.

Obligatoriska uppgifter i INF-systemet

I INF-systemet är flera uppgifter obligatoriska. Utöver de obligatoriska uppgifterna finns det möjlighet att lämna ytterligare information.

Följande uppgifter ska du fylla i INF-systemet:

 • Ert tillstånds- eller deklarationsnummer
 • Ert EORI-nummer
 • Övervakningstullkontor, i Sverige är det SE009251
 • Beskrivning av de varor som ska omfattas av INF
 • Varornas KN-nummer
 • Varornas totala nettokvantitet och eventuella extra mängdenhet
 • Varornas totala nettovärde
 • Beskrivning av de förädlade varor som ska omfattas av INF
 • De förädlade varornas KN-nummer
 • De förädlade varornas totala nettokvantitet och eventuella extra mängdenhet
 • De förädlade varornas totala nettovärde

Meddelanden

Under "ringklockan" i övre högra hörnet ser du om du har några meddelanden.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering