Tullverket

SCTS-IMPORT

Specifikationer för import.

Specifikationerna för import är uppdelade i faser:

 • I fas 1 ingick standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning.
 • I fas 2 ingår fortfarande endast deklarationstypen standardtulldeklaration men i denna version ingår, utöver övergång till fri omsättning, även särskilda förfaranden och särskilda skatteområden.
 • I fas 3 ingår, utöver det som ingick i tidigare faser, även deklarationstyperna förenklad deklaration och kompletterande deklaration.
 • I fas 4 ingår, utöver det som ingick i tidigare faser, även anmälan och kompletterande deklaration för EIDR (Registrering i deklarantens bokföring)

SCTS-IMPORT fas 1

Specifikationen har ersatts av specifikationen för fas 2.

SCTS-IMPORT fas 2

Fas 2 innebar en utökning av omfattningen jämfört med fas 1. I den andra fasen tillkom särskilda förfaranden och särskilda skatteområden. Fas 2 infördes i Tullverkets produktionsmiljö under Q1 2023 och i Tullverkets företagstestmiljö under Q4 2022.

Fas 2

SCTS-IMPORT fas 3

Fas 3 innebär en utökning av omfattningen jämfört med fas 2. I den tredje fasen tillkommer deklarationstyperna förenklad deklaration och kompletterande deklaration. Fas 3 införs i Tullverkets produktionsmiljö under Q3 2024 och i Tullverkets företagstestmiljö under Q4 2023.

Fas 3

SCTS-IMPORT fas 4

Fas 4 innebär en utökning av omfattningen jämfört med fas 3. I den fjärde fasen tillkommer anmälan och kompletterande deklaration för EIDR (Registrering i deklarantens bokföring). Fas 4 införs i Tullverkets företagstestmiljö under Q3 2024 och i Tullverkets produktionsmiljö under Q4 2024.

Fas 4

Beskrivning av ovanstående specifikationer

Samverkansspecifikation

Håller samman de specifika dokument och metadata som behövs för att implementera specifika meddelandeflöden. Versionsnumret på samverkansspecifikationen skickas in som metadata och styr bland annat:

 • vilket XML-schema som ska användas vid validering 
 • vilka verksamhetsregler som ska appliceras på meddelandet
 • en "graceful" övergång till en ny version.  

Meddelandespecifikation 

En specifikation riktar sig till en aktör som Tullverket kommunicerar med via EDI. Den beskriver de meddelanden aktören ska använda vid interaktion med Tullverkets verksamhetsprocess.

Innehåller bland annat:  

 • övergripande beskrivning av processen
 • processkarta
 • sekvensdiagram
 • matchning mellan XML och verksamhetsdata (XML-Strukturbilaga)
 • XML-schema (XSD:er).  

Regelspecifikation

Innehåller en listning av de aktuella verksamhetsreglerna för respektive verksamhetsmeddelande. Regelspecifikationen visar vilket XML-element en specifik regel kommer att appliceras på samt regeltexten.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nya versioner av specifikationer för fas 2 och 3 publicerade. Specifikationer för fas 4 har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)