Tullverket

SCTS-IMPORT

Specifikationer för import.

Specifikationerna för import är uppdelade i fas 1 och fas 2:

 • I fas 1 ingår endast deklarationstypen standardtulldeklaration och förfaranden för övergång till fri omsättning.
 • Även i fas 2 ingår endast deklarationstypen standardtulldeklaration, men i denna fas ingår även särskilda förfaranden och särskilda skatteområden.

SCTS-IMPORT fas 1

Specifikationen har ersatts av specifikationen för fas 2.

SCTS-IMPORT fas 2

Fas 2 innebär en utökning av omfattningen jämfört med fas 1. I andra fasen tillkommer särskilda förfaranden och särskilda skatteområden. Fas 2 kommer att införas i Tullverkets produktionsmiljö under Q1 2023 och i Tullverkets företagstestmiljö under Q4 2022.

I strukturbilagor och regelspecifikationer beskrivs både de regler som gäller under fas 1 (uppmärkta med fas1) och de regler som tillkommer i och med fas 2 (uppmärkta med fas2).

Fas 2

Beskrivning av ovanstående specifikationer

Samverkansspecifikation

Håller samman de specifika dokument och metadata som behövs för att implementera specifika meddelandeflöden. Versionsnumret på samverkansspecifikationen skickas in som metadata och styr bland annat:

 • vilket XML-schema som ska användas vid validering 
 • vilka verksamhetsregler som ska appliceras på meddelandet
 • en "graceful" övergång till en ny version.  

Meddelandespecifikation 

En specifikation riktar sig till en aktör som Tullverket kommunicerar med via EDI. Den beskriver de meddelanden aktören ska använda vid interaktion med Tullverkets verksamhetsprocess.

Innehåller bland annat:  

 • övergripande beskrivning av processen
 • processkarta
 • sekvensdiagram
 • matchning mellan XML och verksamhetsdata (XML-Strukturbilaga)
 • XML-schema (XSD:er)
 • exempelfiler.  

Regelspecifikation

Innehåller en listning av de aktuella verksamhetsreglerna för respektive verksamhetsmeddelande. Regelspecifikationen visar vilket XML-element en specifik regel kommer att appliceras på samt regeltexten.Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterade specifikationer för Meddelandespecifikation, XML-Strukturbilaga Deklaration, Regelspecifikation Deklaration och XML-Strukturbilaga Varuankomst.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)