Tullverket

Återta en begäran om ändring i Systemet för tullbeslut

Här får du hjälp med hur du ska göra för att återta en begäran om ändring i Systemet för tullbeslut.

Att återta en begäran om ändring kan vara aktuellt till exempel om du ångrar dig och inte vill ändra tillståndet längre, eller om du har fyllt i begäran om ändring på ett felaktigt sätt och ska skicka in en ny begäran om ändring.

På den här sidan beskrivs vilka val du ska göra och hur du ska fylla i fälten på följande sidor:

  • Startsida
  • Lista över tillstånd
  • Återta ändring

Logga in

Börja med att logga in i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur du loggar in i systemet.

Startsida

Den första sidan du kommer till när du har loggat in är Startsidan. Välj Tillstånd – Lista över tillstånd i menyn för att hitta det tillstånd du vill återta en begäran om ändring för.

Startsidan. Välj Tillstånd – Lista över tillstånd i menyn för att hitta det tillstånd du vill återta en begäran om ändring för.

Lista över tillstånd

På sidan Lista över tillstånd visas en lista över ditt företags tillstånd som du har beviljats i systemet. Leta upp det tillstånd du vill återta begäran om ändring för och välj Visa tillstånd.

Har du många tillstånd kan du filtrera dem för att lättare hitta det du letar efter. Om du till exempel väljer en tillståndstyp i kolumnen Tillståndstyp ser du bara tillstånd av den typ du har valt. Det går också att filtrera efter andra kolumner som till exempel Tillståndets status.

På sidan Lista över tillstånd visas en lista över ditt företags tillstånd som du har beviljats i systemet. Leta upp det tillstånd du vill återta begäran om ändring för och välj Visa tillstånd.

I den vita menyn väljer du sedan Åtgärder och välj Återta ändring.

I den vita menyn väljer du sedan Åtgärder och välj Återta ändring.

Återta ändring

När du har valt Återta ändring kommer du till sidan Återta begäran om ändring. Förklara varför du vill återta ändringen i fältet Motivering till återtagande av ändring.

Tryck sedan på Skicka in. Uppe i högra hörnet får du då en notis om att din begäran om att återta ändringen har skickats in.

När du har valt Återta ändring kommer du till sidan Återta begäran om ändring.

Saknas Skicka in-knappen?

Om det inte finns någon Skicka in-knapp när du är färdig med din motivering till återtagande av ändring har du inte behörighet att skicka in en begäran om att återta ändringen. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e-tjänster. Alternativt kan någon annan på företaget med Skicka in-behörighet logga in och skicka in begäran om att återta ändringen.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.

När begäran om ändring är återtagen

När du har skickat in ditt återtagande av begäran om ändring kommer du till sidan Visa tillstånd. Välj Tillståndets processer och därefter Visa ändring. Då ser du att ändringen är återtagen.

När du har skickat in ditt återtagande av begäran om ändring kommer du till sidan Visa tillstånd.
Välj Tillståndets processer och därefter Visa ändring. Då ser du att ändringen är återtagen.

Vill du skicka in en ny begäran om ändring?

Om du vill skicka in en ny begäran om ändring för samma tillstånd, hittar du hjälptexter till din ansökan under

Ändra ett tillstånd i Systemet för tullbeslut

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat