Tullverket

Ankarplatser

Tullverket har anvisat ankarplatser för avgång och utförsel av varor och transportmedel.

Villkor

Vilka tullformaliteter som ska fullgöras vid den anvisade ankarplatsen beror på vilka omständigheter som är aktuella för det enskilda fartyget.

Gå in och läs villkoren under respektive rubrik nedan.

Fartyg utan varor ombord

Fartygets avgång ska förhandsanmälas till tullen (10 kap. 1 och 2 §§ tullordningen). Den anvisade ankarplatsen är samma som angavs vid anlöpet i MSW.

En förteckning över anvisade ankarplatser finns här.

Fartyg med varor ombord

Fartygets avgång ska förhandsanmälas till tullen (10 kap. 1 och 2 §§ tullordningen). Den anvisade ankarplatsen är samma som angavs vid anlöpet i MSW.

En förteckning över anvisade ankarplatser finns här.

Varorna ska föras till en anvisad ankarplats (artikel 267.1 i tullkodexen, 10 kap. 17 § tullordningen).

Varorna ska vid utförsel anmälas till utförseltullkontoret (artikel 331 i genomförandeförordningen).

Anvisade ankarplatser

De anvisade ankarplatserna för utförsel är samma som för införsel.

En förteckning över de anvisade ankarplatserna finns här.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)