Tullverket

Meddelandeskyldighet (Notifiering)

För att varor från GSP- och ULT-länder ska kunna få förmånsbehandling, måste länderna och territorierna uppfylla den så kallade meddelandeskyldigheten. Ett antal länder och territorier som ännu inte uppfyllt meddelandeskyldigheten kan inte utfärda ursprungsintyg.

GSP och ULT

GSP-länder och de utomeuropeiska länderna och territorierna, ULT, ska meddela EU-kommissionen namn på samt adresser och kontaktuppgifter till myndigheter som är

  • behöriga att registrera exportörer i Rex-systemet, att ändra och uppdatera registreringsuppgifter och att återkalla registreringar
  • ansvariga för att säkerställa det administrativa samarbetet med kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter.

Det finns ett fåtal länder och territorier som ännu inte uppfyllt meddelandeskyldigheten, och därför just nu inte kan utfärda eller upprätta någon form av ursprungsintyg. Du hittar en förteckning över de olika ländernas och territoriernas anslutning till Rex på EU-kommissionens webbplats.

Så här ser det ut i förteckningen då ett land inte kan utfärda några ursprungsintyg:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system  (*)

End of the transition period


Landets namn

REX system not yet applied

DD/MM/ÅÅÅÅLäs om Rex-systemet här.

Se förteckningen över de olika ländernas anslutning till Rex på EU-kommissionens webbplats.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)