Tullverket

Transiteringsdeklaration

Transiteringsdeklarationer lämnar du elektroniskt via EDI. När du skickat in uppgifterna får ärendet ett huvudreferensnummer (MRN-nummer) som är transiteringens id-nummer. En utskrift av transiteringsföljedokumentet ska följa med transporten till destinationstullkontoret under övergångsperioden.

Normalförfarande

Du registrerar transiteringsdeklarationen via EDI. Föraren av transportmedlet vänder sig till den tullexpedition som är sändningens avgångstullkontor för att visa upp varorna och uppger sitt LRN-nummer för att starta transiteringen. En garanti för tullar och andra avgifter ska ställas hos avgångstullkontoret. Tulltjänstemannen söker fram ärendet och avgör om transiteringen kan startas.

Under övergångsperioden skriver tulltjänstemannen alltid ut följedokumentet som ska följa med transporten till destinationstullkontoret eller till mottagaren om denne har tillstånd till förenklingen godkänd mottagare.

Efter övergångsperioden behöver du begära en utskrift av följedokumentet, eftersom det inte längre är obligatoriskt att detta medföljer varorna. Däremot kommer du att få ett MRN-nummer eller en streckkod av tjänstemannen, vilket ska medfölja varorna och visar på att de är under transiteringsförfarandet.

Förenklat förfarande

Förenklingen kallas godkänd avsändare och kräver särskilt tillstånd från oss. Den innebär att du registrerar transiteringsdeklarationen via EDI.

När vi har godkänt din transiteringsdeklaration skriver du under övergångsperioden själv ut följedokumentet som ska följa med transporten till destinationstullkontoret eller till mottagaren om denne har tillstånd till förenklingen godkänd mottagare.

Du behöver inte besöka avgångstullkontoret för att visa upp varorna för att starta transiteringen. Godkänd avsändare ska ställa samlad garanti för sina transiteringar.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)