Tullverket

Certifikatsregistrering i UUM&DS

UUM&DS är ett EU-omfattande system för enhetlig användarhantering och digitala signaturer. Systemet utgör en gemensam åtkomstpunkt för autentisering för åtkomst till EU:s tullinformationssystem, EU-portalen samt centrala tjänster för elektroniskt inskickande av deklarationer.

Registrera certifikat i UUM&DS 


Ditt företags behörighetsadministratör kan ge dig behörighet till systemet UUM&DS.

Behörighetens namn är ”UUM&DS Admin – Hantera certifikat”

Kurs för hur du ansluter dig till UUM&DS

I EU-kommisionens lärportal finns en kurs för hur du ansluter dig till UUM&DS. I kursen behöver du uppge om din medlemsstat är A-, B-, C eller D-land. Sverige är A.

Länk till kursen Din väg till EU-applikationerna.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad länk på knappen.