Tullverket

Organiserad brottslighet

Här finns Tullverkets och myndighetsgemensamma lägesbilder av den organiserade brottsligheten.

Tullverkets lägesbilder av organiserad brottslighet

Lägesbilderna beskriver den organiserade brottslighet som Tullverket har att bekämpa. Målsättningen är att de ska bidra som beslutsunderlag för Tullverkets långsiktiga inriktning av brottsbekämpningens verksamhet.

Tullverkets lägesbild av organiserad brottslighet 2020 Pdf, 2.2 MB.

Tullverkets lägesbild av organiserad brottslighet 2017 Pdf, 6.1 MB.

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018-2019 Pdf, 1.1 MB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny rubrik och uppdaterat innehåll.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)