Tullverket

SCTS-CWHOA  Tullager – tillståndshavare

Specifikation för Lagring i tullager. Riktar sig till tillståndshavare.

Beskrivning av ovanstående specifikationer

Samverkansspecifikation

Håller samman de specifika dokument och metadata som behövs för att implementera specifika meddelandeflöden. Versionsnumret på samverkansspecifikationen skickas in som metadata och styr bland annat:  

  • vilket XML-schema som skall användas vid validering
  • vilka verksamhetsregler som ska appliceras på meddelandet
  • en "graceful" övergång till en ny version.   

Meddelandespecifikation 

En specifikation riktar sig till en aktör som Tullverket kommunicerar elektroniskt med. Beskriver de meddelanden aktören ska använda vid interaktion med Tullverkets verksamhetsprocess.

Innehåller bland annat:  

  • övergripande beskrivning av processen
  • processkarta
  • sekvensdiagram
  • matchning mellan XML och verksamhetsdata (XML-Strukturbilaga)
  • XML-schema (XSD:er)
  • exempelfiler.  

Regelspecifikation 

Innehåller en listning av de aktuella verksamhetsreglerna för respektive verksamhetsmeddelande. Regelspecifikationen visar vilket XML-element en specifik regel kommer att appliceras på samt regeltexten.  

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny version av förtydligande information om CWPR och TSPR har publicerats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)