Tullverket

Tillstånd till godkänd avsändare för unionstransitering

Som innehavare av tillstånd till godkänd avsändare kan du starta upp en transitering utan att åka till en tullklareringsexpedition.

Tillståndskod: ACR

Den godkända avsändaren är ansvarig för förfarandet och ska ha kontroll över varorna och transporten. Du som är godkänd avsändare ska därför kunna garantera att varorna finns kvar på platsen där transiteringen startas upp om Tullverket vill utföra en kontroll av varorna.

Läs mer om godkänd avsändare

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd till status som godkänd avsändare för unionstransitering ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

 • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer. 
 • Företaget ska vara etablerat i EU.
 • Företaget ska ha tillstånd till samlad garanti.
  Läs om tillstånd till samlad garanti.
 • Företaget ska avse att starta transiteringar från Sverige.
 • Företaget ska regelbundet komma att använda förfarandet för unionstransitering.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om efterlevnad i artikel 39 a i tullkodexen.
  Läs om efterlevnadskriteriet.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om bokförings- och logistiksystem i artikel 39 b i tullkodexen.
  Läs om bokföringskriteriet.
 • Företaget ska uppfylla kriteriet om kompetens i artikel 39 d i tullkodexen.
  Läs om kompetenskriteriet.
 • Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till företagets nytta av tillståndet. Företaget ska säkerställa att det kan hantera förfarandet korrekt genom att bland annat visa att det har dokumenterade rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet med förfarandet.
 • Företaget ska ange vilka identifieringsåtgärder som ska vidtas. I de flesta fall behöver det transiterade varorna förseglas. För att kunna använda tillståndet behöver företaget oftast ha tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ.
  Läs mer om tillstånd till användning av förseglingar av särskild typ.
 • Företaget ska kunna kommunicera elektroniskt med Tullverket. För detta krävs att företaget har ett EDI‑system som är anslutet till transiteringssystemet NCTS samt registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).
  Registrering för kommunikation via EDI

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till godkänd avsändare ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur du gör ändringar i ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Platskod som hör till ett annat företags plats

Om du vill lägga till en platskod som hör till ett annat företags plats ska du också visa att du har försett personalen på den platsen med rutiner för att agera för din räkning.

Läs om rutiner till extern personal och vad dessa ska innehålla.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)