Tullverket

Rapporter från bokföringen

För att kunna styrka tullagerbokföringen måste du kunna ta fram olika uppgifter ur bokföringen. Uppgifterna ska ditt företag kunna visa upp när Tullverket begär det.

Ett lämpligt sätt att lämna uppgifterna är i form av olika rapporter. På den här sidan kan du se exempel på olika rapporter du kan ta fram som innehåller uppgifter Tullverket kan komma att begära in. Tänk dock på att Tullverket även kan begära andra uppgifter än de som finns med i dessa exempel.

Totalt lagersaldo

En rapport på det totala lagersaldot ska visa ett totalt saldo och tullstatus för de olika varorna. Rapporten ska vara baserad på artikel- eller sändningsnivå beroende på vilken typ av flöde lagret har. Rapporten ska innehålla:

 • artikelnummer
 • varubeskrivning
 • tullstatus
 • saldo per artikel
 • varans förvaringsplats.

Uttag

En rapport på uttag ska visa en sammanställning av alla uttag under en viss period (oavsett påföljande förfarande). Referensnummer för varje utlämningsmedgivande ska tydligt framgå. Det ska också framgå för vilket förfarande uttaget görs genom till exempel förfarandekoder. Rapporten ska innehålla:

 • datum för när en vara lämnar förfarandet
 • tullreferenser i form av tull-id för import eller MRN-nummer för import eller återexport med transit, MRN-nummer för transiteringar samt uppgifter om befordran (återexport)
 • uppgifter om till vilket förfarande varorna har tagits ut från lagret, till exempel import, återexport med transitering, transitering, anmälan till förstöring eller befordran (återexport).

Mottagna sändningar

En rapport över mottagna sändningar ska visa en lista över mottagna sändningar i kronologisk ordning med MRN-nummer. Även datum för frigörande och datum för ankomst till lagret ska framgå. Rapporten ska innehålla:

 • MRN-nummer vid frigörande till tullagerförfarandet
 • antal kollin för frigörandet
 • datum för frigörandet (helst klockslag)
 • datum (helst klockslag) för när varorna ankom till lagret
 • antal kollin när varorna ankom.

Tullagerbokföring för en viss period

En rapport över tullagerbokföringen för en viss period ska visa alla in- och utleverenser från tullagret under en viss period. Rapporten ska innehålla:

 • MRN-nummer för frigörande till tullagerförfarandet
 • datum (helst klockslag) för frigörandet
 • datum (helst klockslag) för när varorna ankom
 • MRN-nummer för den ankommande transiteringen alternativt att det framgår om det skett en befordran till lagret
 • fakturanummer för inleveransen
 • antal inleveranser till lagret
 • varubeskrivning
 • lagringsplats
 • uppgifter om det har skett någon hantering på lagret
 • antal utleveranser
 • datum för när varan lämnade lagret och hänfördes till ett annat förfarande
 • tullreferens, till exempel tull-id eller MRN-nummer för import och återexport med transitering, MRN-nummer för transiteringen eller  uppgifter om befordran (återexport)
 • typ av uttag, till exempel om varorna har anmälts till import, återexport följt av en transitering, transitering, förstöring eller har befordrats.

Faktura

En rapport på fakturor ska ha sin utgångspunkt i leverantörsfakturan per inkommande sändning. Rapporten ska göra det möjligt för Tullverket att kontrollera att alla varor som är upptaget på en faktura har anmälts till en annan tullbehandling eller finns kvar som saldo på tullagret.

Artikel eller varans rörelse

En rapport över artiklars eller varors förflyttning ska visa en enskild artikels rörelse på tullagret. Rapporten ska kunna visa alla in- och utleveranser på lagret som innehåller en viss artikel eller vara. Den här rapporten är särskilt viktig för artikelbaserade lager och där det endast systemmässigt går att skilja varorna åt. Rapporten ska innehålla:

 • MRN-nummer för frigörande till tullagerförfarandet
 • datum (helst klockslag) för frigörandet
 • datum (helst klockslag) när varorna ankom till lagret
 • MRN-nummer för den ankommande transiteringen alternativt att det framgår om det skett en befordran
 • fakturanummer för inleveransen
 • antal inleveranser
 • varubeskrivning
 • lagringsplats
 • uppgifter om det har skett någon hantering på lagret
 • antal utleveranser
 • datum för när varan anmäldes till ett annat förfarande
 • tullreferens, till exempel tull-id eller MRN-nummer för import eller återexport med transitering, MRN-nummer för transiteringen eller uppgifter om befordran
 • typ av uttag, till exempel om varorna har anmälts till import, återexport följt av en transitering, transitering, förstöring eller har befordrats.

Tull-id

En rapport för ett specifikt tull-id ska visa alla in- och utleveranser på lagret som hör ihop med det aktuella tull-id:t. Rapporten ska innehålla:

 • MRN-nummer för frigörande till tullagerförfarandet
 • datum (helst klockslag) för frigörandet
 • datum (helst klockslag) när varorna ankom till lagret
 • MRN-nummer för den ankommande transiteringen alternativt att det framgår om det skett en befordran
 • fakturanummer för inleveransen
 • antal inleveranser
 • varubeskrivning
 • lagringsplats
 • uppgifter om det har skett någon hantering på lagret
 • antal utleveranser
 • datum för när varan anmäldes till ett annat förfarande
 • tullreferens, till exempel tull-id eller MRN-nummer för import eller återexport med transitering, MRN-nummer för transiteringen eller uppgifter om befordran
 • typ av uttag, till exempel om varorna har anmälts till import, återexport följt av en transitering, transitering, förstöring eller har befordrats.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)