Tullverket

Om du missar att anmäla dina varor till tullkontoret

Det händer att lastbilstransporter passerar gränsen från Norge till Sverige utan att varorna anmäls till tullkontoret. Om chauffören inte anmäler varorna till tullkontoret kan det ses som ett brott mot de regler som Tullverket övervakar. Det kan dessutom leda till onödiga kostnader.

En chaufför är ansvarig för att anmäla sin last till tullkontoret. Det räcker inte med att chauffören bara uppsöker speditören vid gränsen. Om chauffören inte anmäler varorna till tullkontoret kan det ses som ett brott mot de regler som Tullverket övervakar. Tullverket utför regelbundet kontroller för att upptäcka oanmälda varor.

Om du inte utför transporten själv behöver du försäkra dig om att den du lejt ut transporten till är medveten om vikten av att anmäla varor till tullkontoret. Även om chauffören oavsiktligt gjort fel har ett brott begåtts, vilket kan ge böter.

Tullverket beslutar vem som är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig. Om varorna inte anmäls till tullkontoret uppstår en tullskuld. Betalningsansvarig för tullskulden är den som olagligen fört in varorna, alltså i de flesta fall föraren av transportmedlet. Även andra aktörer i handelskedjan kan ses som betalningsskyldiga, till exempel transportören, avsändaren eller mottagaren. Tull och mervärdesskatt måste betalas och dessutom kan tulltillägg eller annan påföljd bli aktuellt.

Om varorna inte anmäls vid importen går importören miste om de eventuella tullättnader eller tullfriheter som annars hade kunnat vara aktuella.

Du som företagare, hjälp chauffören

Som du har sett så är det många uppgifter som ska fyllas i av chauffören. Det är viktigt att det blir rätt. Se till att chauffören får med sig rätt dokument och att det inte lastas in andra varor än de som står upptagna på dokumenten. Om dina varor är deklarerade, se till att chauffören får tillgång till ditt referensnummer, till exempel tull-id eller MRN. Bristande rutiner i handeln och språkproblem kan vara anledningen till att det blir problem.

Läs om tulltillägg, en avgift som du får betala om du inte deklarerar tull- och skatteavgifter till Tullverket korrekt.

Gå till tullkontoret - annars begår du ett brott Pdf, 243.1 kB.

Blankett, uppgifter för beräkning av tull Pdf, 365.1 kB.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)