Tullverket

Befordran av varor

Att flytta varor under tullagerförfarandet utan att göra en transitering kallas att befordra varor.

När kan du befordra varor?

Du kan befordra varor om du uppfyller följande två villkor:

  1. Varorna är hänförda till tullagerförfarandet.
  2. Den aktuella befordran framgår av tullagerbokföringen. Det ska finnas en tydlig uppgift om att varorna är ”under befordran” och inte på anläggningen för lagring.

Befordran mellan olika platser

De platser som du kan befordra varor mellan är:

  • olika lagringsplatser som anges i samma tillstånd, dvs ett tullagertillstånd med flera platser
  • olika tullager, dvs. olika tullagertillstånd
  • det tullkontor som kan frigöra varan till tullagerförfarandet och tullagret
  • tullagret och det tullkontor som kan avsluta tullagerförfarandet
  • från ett tullager till ett utförseltullkontor.

För varje befordran gäller olika tidsgränser

  • Från en lagringsanläggning är tidsgränsen 30 dagar.
  • Från hänförandetullkontor till tullager ska det ske skyndsamt.
  • Vid uppdatering av bokföring vid befordran till utförseltullkontor är tidsgränsen 100 dagar.

När kan du behöva befordra varor?

Här är fem exempel på tillfällen när du kan befordra varor. Vid alla exempel ska man vara medveten om att det alltid är viktigt att det framgår av tullagerbokföringen att varorna är under befordran.

Vid gränsen

När du vill hänföra varor till ett tullagerförfarande direkt vid gränsen till Sverige. Då befinner sig varorna under tullagerförfarandet även under transporten till tullagret.

Från tillfällig lagring till tullager

När varor på en anläggning för tillfällig lagring ska hänföras till ett tullagerförfarande. Då befinner sig varorna under tullagerförfarandet även under transporten till tullagret.

Mellan olika tullager

När du vill befordra varor från ett tullager till ett annat måste du först avsluta det första tullagerförfarandet genom att hänföra varorna till tullagerförfarandet och ange det nya lagret. Du måste alltså skicka in en ny tulldeklaration innan befordran påbörjas. Då befinner sig varorna under tullagerförfarandet även under transporten till det nya tullagret.

Mellan lagringsplatser inom samma tillstånd till tullager

Vid befordran av varor mellan olika lagringsplatser inom samma tillstånd ska detta framgå av bokföringen. Någon standardtulldeklaration eller transitering ska inte ske i dessa fall.

Från tullager till utförseltullkontor

Man kan befordra från sitt tullager till utförseltullkontor när man ska återexportera från lagret. Det som är viktigt att tänka på är att tillståndshavaren har ansvar för godset tills det har lämnat unionens tullområde. Detta innebär inte att tullagerförfarandet avslutas i och med att en deklaration om återexport lämnas in utan tullagerförfarandet avslutas först när varorna lämnat unionen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)