Tullverket

Punktskattekontroll

Tullverket kan kontrollera att transporter av punktskattepliktiga varor, såsom alkohol och tobak, sker enligt gällande regler. För dessa varor ska en punktskatt betalas vid införsel till Sverige.

Tullverkets roll

Tullverket har befogenhet att kontrollera att transporter av punktskattepliktiga varor sker enligt gällande regler genom att göra så kallade punktskattekontroller. Tullverket har befogenhet att utföra punktskattekontroller på väg, i postförsändelser och på lager där punktskattepliktiga varor kan förvaras. De punktskattepliktiga varor som omfattas av denna kontroll är alkohol, energi och tobak.

Om en punktskattepliktig vara påträffas och transporten inte sker enligt gällande regler kan varorna omhändertas för skatteutredning.

Andra myndigheter

Ansvarig myndighet för reglerna som rör punktskatter är Skatteverket.

Läs mer om punktskatter på Skatteverkets webbplats.

Beställa alkohol via internet

Privatpersoner ska betala alkoholskatt, det vill säga en punktskatt, när de beställer alkohol via internet, eller av en vän eller granne som är på en resa, det vill säga när de inte transporterar (eller bär) alkoholen själva till Sverige.

Alkohol på nätet
Tobak på nätet

Vem som ska betala den svenska alkoholskatten när du beställer alkohol via internet, beror på vem som ordnar med transporten till Sverige.

Läs mer om hur man ska gå tillväga när man beställer alkohol från ett annat land på Skatteverkets webbplats.

Regeringsuppdrag under 2016

Regeringen ser allvarligt på undandragandet av punktskatter och har gett Tullverket i uppdrag att under 2016 tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket utreda frågan.

Uppdraget är bland annat att kartlägga hur arbetet med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor bedrivs av myndigheterna, analysera hur samverkan kan förbättras och föreslå eventuella ändringar i befintlig lagstiftning.

Statistik

Statistik för omhändertaganden av alkohol och tobak hittar du i beslagsstatistiken som presenteras varje helår.

Beslagsstatistik

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)