Tullverket

Permanent införsel och utförsel av vapen, ljuddämpare och ammunition

Du ska alltid anmäla in- eller utförsel av vapen, ljuddämpare och ammunition till Tullverket. Reglerna är olika beroende på om vapnen ska föras in eller ut tillfälligt eller permanent. Reglerna är också olika beroende på om in- eller utförseln sker inom EU eller utanför EU.

Tillfällig eller permanent in- eller utförsel?

Reglerna för införsel och utförsel av vapen är olika beroende på om vapnen ska föras in eller ut tillfälligt eller permanent. Tillfällig in- eller utförsel kan exempelvis vara för jakt eller tävling. Permanent in- eller utförsel kan exempelvis vara vid flytt till eller från Sverige.

Resa med skjutvapen för jakt och tävling

Handla vapen och farliga föremål på din resa

Handla vapen och farliga föremål på nätet

Gåva med alkohol, tobak, vapen eller läkemedel

Vad räknas som vapen?

Läs definitionen för vad som räknas som ett vapen i vapenlagen (1996:67).

Regler för ljuddämpare

Ljuddämpare jämställs inte med skjutvapen, utan regleras på i princip samma sätt som ammunition. Den som har tillstånd för skjutvapen får utan särskilt tillstånd inneha ljuddämpare som passar till vapnet.

Läs mer på polisens webbplats.

Hur anmäler jag?

Du anmäler på olika sätt beroende på om det gäller införsel eller utförsel, och om det sker till eller från ett annat EU-land eller ett land utanför EU. Läs under de olika rubrikerna för att se hur du ska anmäla ditt vapen, ljuddämpare eller din ammunition i just din situation.

Permanent införsel av vapen, ljuddämpare och ammunition från ett EU-land till Sverige

1. Sök tillstånd

Du behöver tillstånd från Polismyndigheten. Läs mer på polisens webbplats.

Permanent in- eller utförsel av vapen – Polismyndigheten

2. Anmäl till Tullverket i förväg – för snabbare hantering

Du eller din transportör rekommenderas att anmäla vapen, ljudddämpare och ammunition till Tullverket i förväg.

 • Meddela Tullverket senast 24 timmar innan vapen, ljuddämpare och ammunition förs över gränsen. Det gör du genom att fylla i blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling.

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jakt Pdf, 241.5 kB.

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad) Pdf, 127.8 kB.

 • Skicka blanketten med e-post till ett inre befäl. Välj att skicka blanketten till Stockholm, Göteborg, Malmö eller Kiruna, beroende på vilken ort som ligger närmast din gränspassage.
  Obs! Gränspassager mot Norge: från Storlien och norrut tillhör nord, från Idre och söderut tillhör väst.

Kontaktuppgifter:

Inre befäl i område öst Stockholm
Tel 08-456 66 20
tlc.ib.ost@tullverket.se

Inre befäl i område syd Malmö
Tel 040-661 32 20
tlc.ib.syd@tullverket.se

Inre befäl i område väst Göteborg
Tel 031-63 38 00
tlc.ib.vast@tullverket.se

Inre befäl i område nord Kiruna
Tel 0980-845 50
tlc.ib.nord@tullverket.se

3. Välj röd fil när du passerar gränsen

Vid gränsen ska du välja röd fil för ”Varor att deklarera” och visa upp blanketten ”Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling”, i original samt ett innehavstillstånd (vapenlicens) utfärdat av svensk polis tillsammans med de medförda vapnen, ljuddämparna och ammunitionen för en tulltjänsteman. Vi kontrollerar att uppgifterna stämmer med de medförda vapnen, ljuddämparna och ammunitionen och ditt tillstånd från polisen.

Obs! Det land du reser från kan ha nationella bestämmelser gällande utförsel av vapen, ljuddämpare och ammunition. Kontakta det aktuella landets ambassad eller ansvariga myndighet.

Permanent införsel av vapen, ljuddämpare och ammunition från ett land utanför EU till Sverige

1. Sök tillstånd

Du behöver tillstånd från Polismyndigheten. Läs mer på polisens webbplats.

Permanent in- eller utförsel av vapen – Polismyndigheten

2. Anmäl till Tullverket i förväg – för snabbare hantering

Du eller din transportör rekommenderas att anmäla vapen, ljudddämpare och ammunition till Tullverket i förväg.

 • Meddela Tullverket senast 24 timmar innan vapen, ljudddämpare och ammunition förs över gränsen. Det gör du genom att fylla i blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling.

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jakt Pdf, 241.5 kB.

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad) Pdf, 127.8 kB.

 • Skicka blanketten med e-post till ett inre befäl. Välj att skicka blanketten till Stockholm, Göteborg, Malmö eller Kiruna, beroende på vilken ort som ligger närmast din gränspassage.
  Obs! Gränspassager mot Norge: från Storlien och norrut tillhör nord, från Idre och söderut tillhör väst.

Kontaktuppgifter:

Inre befäl i område öst Stockholm
Tel 08-456 66 20
tlc.ib.ost@tullverket.se

Inre befäl i område syd Malmö
Tel 040-661 32 20
tlc.ib.syd@tullverket.se

Inre befäl i område väst Göteborg
Tel 031-63 38 00
tlc.ib.vast@tullverket.se

Inre befäl i område nord Kiruna
Tel 0980-845 50
tlc.ib.nord@tullverket.se

3. Lämna en tulldeklaration till Tullverket

Du eller din transportör ansvarar för att deklarera vapen, ljuddämpare och ammunition som ska föras in från ett land utanför EU. Det gör du genom att fylla i blanketten Enhetsdokument. Deklarationen ska visas upp vid gränspassagen.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf) Pdf, 225.8 kB.

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet

4. Välj röd fil vid gränsen

 • Vid gränsen ska du välja röd fil för ”Varor att deklarera” och visa upp blanketten ”Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling”, i original samt ett innehavstillstånd (vapenlicens) utfärdat av svensk polis tillsammans med de medförda vapnen, ljuddämparna och ammunitionen för en tulltjänsteman. Vi kontrollerar att uppgifterna stämmer med de medförda vapnen, ljuddämparna och ammunitionen och ditt tillstånd från polisen.
 • Du ska också visa upp din tulldeklaration, blanketten Enhetsdokument.

Obs! Det land du reser från kan ha nationella bestämmelser gällande utförsel av vapen, ljuddämpare och ammunition. Kontakta det aktuella landets ambassad eller ansvariga myndighet.

Permanent utförsel av vapen, ljuddämpare och ammunition från Sverige till ett EU-land

1. Sök tillstånd

Du behöver tillstånd från Polismyndigheten. Läs mer på polisens webbplats.

Permanent in- eller utförsel av vapen – Polismyndigheten

2. Anmäl till Tullverket i förväg – för snabbare hantering

Du eller din transportör rekommenderas att anmäla vapen, ljudddämpare och ammunition till Tullverket i förväg.

 • Meddela Tullverket senast 24 timmar innan vapen, ljudddämpare och ammunition förs över gränsen. Det gör du genom att fylla i blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling.

730.1Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling Pdf, 241.5 kB.

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad) Pdf, 127.8 kB.

 • Skicka blanketten med e-post till ett inre befäl. Välj att skicka blanketten till Stockholm, Göteborg, Malmö eller Kiruna, beroende på vilken ort som ligger närmast din gränspassage.
  Obs! Gränspassager mot Norge: från Storlien och norrut tillhör nord, från Idre och söderut tillhör väst.

Kontaktuppgifter:

Inre befäl i område öst Stockholm
Tel 08-456 66 20
tlc.ib.ost@tullverket.se

Inre befäl i område syd Malmö
Tel 040-661 32 20
tlc.ib.syd@tullverket.se

Inre befäl i område väst Göteborg
Tel 031-63 38 00
tlc.ib.vast@tullverket.se

Inre befäl i område nord Kiruna
Tel 0980-845 50
tlc.ib.nord@tullverket.se

3. Kontakta Tullverket när du passerar gränsen ut ur Sverige

Visa upp blanketten ”Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling”, i original tillsammans med de medförda vapnen, ljuddämparna och ammunitionen för en tulltjänsteman. Vi kontrollerar att uppgifterna stämmer med de medförda vapnen, ljuddämparna och ammunitionen och ditt tillstånd från polisen.

Obs! Det land du reser till kan ha nationella bestämmelser gällande införsel av vapen, ljuddämpare och ammunition. Kontakta det aktuella landets ambassad eller ansvariga myndighet.

Permanent utförsel av vapen, ljuddämpare och ammunition från Sverige till ett land utanför EU

1. Sök tillstånd

Du behöver tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter. Läs mer på Inspektionen för strategiska produkters webbplats.

Civila skjutvapen – Inspektionen för strategiska produkter

2. Anmäl till Tullverket i förväg – för snabbare hantering

Du eller din transportör rekommenderas att anmäla vapen, ljuddämpare och ammunition till Tullverket i förväg.

 • Meddela Tullverket senast 24 timmar innan vapnen, ljuddämparna och ammunitionen förs över gränsen. Det gör du genom att fylla i blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling.

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling Pdf, 241.5 kB.

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad) Pdf, 127.8 kB.

 • Skicka blanketten med e-post till ett inre befäl. Välj att skicka blanketten till Stockholm, Göteborg, Malmö eller Kiruna, beroende på vilken ort som ligger närmast din gränspassage.
  Obs! Gränspassager mot Norge: från Storlien och norrut tillhör nord, från Idre och söderut tillhör väst.

Kontaktuppgifter:

Inre befäl i område öst Stockholm
Tel 08-456 66 20
tlc.ib.ost@tullverket.se

Inre befäl i område syd Malmö
Tel 040-661 32 20
tlc.ib.syd@tullverket.se

Inre befäl i område väst Göteborg
Tel 031-63 38 00
tlc.ib.vast@tullverket.se

Inre befäl i område nord Kiruna
Tel 0980-845 50
tlc.ib.nord@tullverket.se

3. Lämna en tulldeklaration till Tullverket 

Du eller din transportör ansvarar för att deklarera vapen, ljuddämpare och ammunition som ska föras ut ur EU. Det gör du genom att fylla i blanketten Enhetsdokument. Deklarationen ska visas upp vid gränspassagen.

Vid gränsen ut ur Sverige ska du ta kontakt med Tullverket och visa upp blanketten ”Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling”, i original tillsammans med de medförda vapnen, ljuddämparna och ammunitionen för en tulltjänsteman. Vi kontrollerar att uppgifterna stämmer med de medförda vapnen och ditt tillstånd från ISP. Du ska också visa upp din tulldeklaration, blanketten Enhetsdokument.

Obs! Det land du reser till kan ha nationella bestämmelser gällande införsel av vapen, ljuddämpare och ammunition. Kontakta det aktuella landets ambassad eller ansvariga myndighet.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf) Pdf, 225.8 kB.

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Förtydligande kring ljuddämpare.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)