Tullverket

Frågor och svar om flyttsakstullfrihet

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller om du ska flytta till eller från Sverige och vill ha flyttsakstullfrihet. Om du till exempel vill ta med dig en bil till Sverige så kan det vara särskilda regler som du behöver känna till.

Allmänna frågor om flyttsakstullfrihet

Måste jag vara folkbokförd i Sverige för att få flyttsakstullfrihet?

Nej, du kan bevisa att du flyttar på annat sätt än bara genom folkbokföringen. Om du är inflyttare kan du istället visa upp till exempel bevis om uppehållstillstånd eller bevis om uppehållsrätt. Om du är återvändare så kan även till exempel arbetsgivarintyg, hyreskontrakt eller köpekontrakt för bostad vara handlingar som styrker att du flyttar tillbaka till Sverige.

När flyttar jag enligt flyttsaksbestämmelserna?

 

Du flyttar eller återvänder den dag du kommer till Sverige för att bosätta dig här. För att få flyttsakstullfrihet ska du ha för avsikt att bo i Sverige under minst ett år.

Hur funkar det om jag använder ett ombud som hjälper mig med förtullningen?

Då är det ombudet som sköter tullhanteringen, förutsatt att du har lämnat blanketten Försäkran om flyttsakstullfrihet och de styrkande handlingar som krävs till ombudet.

Vem meddelar mig när mina flyttsaker har kommit?

När dina flyttsaker har kommit till Sverige placeras de på ett lager. Lagerhavaren eller transportören kommer att kontakta dig.

Kan jag göra avbrott i min utlandsvistelse?

Om du är återvändare får du göra avbrott på upp till 72 dagar på ett år. Om du avbryter utlandsvistelsen med ett besök i andra länder som är längre än 72 dagar får du inte räkna in den tiden i den totala tiden för din vistelse utanför EU.

För dig som inflyttare finns ingen tidsgräns för kortare avbrott, men du ska kunna visa att du har haft din normala bostad i ett land utanför EU under en sammanhängande period av minst ett år.

Kan jag få flyttsakstullfrihet för flyttsaker som jag skickar i förväg?

Ja det är möjligt att få flyttsakstullfrihet i förväg. För att beviljas flyttsakstullfrihet behöver du:

  1. försäkra att du tänker flytta din normala bostad inom sex månader (inflyttare)
  2. försäkra att du tänker återvända för stadigvarande vistelse i Sverige inom sex månader (återvändare)
  3. ställa en garanti för tull, moms och andra skatter
  4. lämna en tulldeklaration och blanketten Försäkran om flyttsakstullfrihet.

Du kan också få tullfrihet för flyttsaker i förväg om du på grund av yrkesmässiga åtaganden måste lämna din normala bostad utanför EU utan att flytta direkt till Sverige eller ett annat EU-land. I så fall förbinder du dig att flytta till Sverige inom en viss tid som fastställs med hänsyn till omständigheterna. Tullverket bedömer om du behöver ställa en garanti. Motsvarande gäller även dig som är återvändare.

Kan jag få tullfrihet för flyttsaker som jag importerar efter att jag har flyttat till Sverige?

Ja du kan få tullfrihet i efterhand om du importerar flyttsakerna inom ett år räknat från den dag som du flyttade till Sverige.

Kan jag få tullfrihet för flyttsaker som jag ska använda i ett annat EU-land?

Nej. Du kan bara få tullfrihet för flyttsaker om du flyttar till Sverige och har för avsikt att använda sakerna här.

Om du flyttar till ett annat EU-land via Sverige måste du därför transitera dina saker till det landet och ansöka om flyttsakstullfrihet där.

Kan jag få dispens om jag inte uppfyller tidskraven?

Huvudprincipen är att vi inte ger dispens, men du kan göra en skriftlig ansökan som vi prövar från fall till fall. Generellt sett ska du ha en situation där du inte själv har kunnat råda över omständigheterna.

Flyttsakstullfrihet för bil

Ja, det kan du under vissa förutsättningar det. Du måste själv ha slutit kontraktet; vi beviljar inte flyttsakstullfrihet för en bil som din arbetsgivare eller någon annan har slutit kontrakt för, även om avsikten är att du ska använda bilen för privat bruk. I kontraktet ska det framgå att det är du som använder bilen för privat bruk under en längre tid.

Är du inflyttare behöver du bevisa det här med ett kontrakt som täcker minst den tid som bilen ska ha tillhört och använts av dig eller medlem av ditt hushåll där du har haft din normala bostad utanför EU, det vill säga sex månader.

Som återvändare behöver du bevisa det här med ett kontrakt som täcker minst den tid som bilen ska ha tillhört och använts av dig eller medlem av ditt hushåll där du pga. arbete har vistats utanför EU, det vill säga sex månader.

Kan jag få in en leasingbil som flyttsak?

Ja, det kan du under vissa förutsättningar det. Du måste själv ha slutit kontraktet; vi beviljar inte flyttsakstullfrihet för en bil som din arbetsgivare eller någon annan har slutit kontrakt för, även om avsikten är att du ska använda bilen för privat bruk. I kontraktet ska det framgå att det är du som använder bilen för privat bruk under en längre tid.

Är du inflyttare behöver du bevisa det här med ett kontrakt som täcker minst den tid som bilen ska ha tillhört och använts av dig eller medlem av ditt hushåll där du har haft din normala bostad utanför EU, det vill säga sex månader.

Som återvändare behöver du bevisa det här med ett kontrakt som täcker minst den tid som bilen ska ha tillhört och använts av dig eller medlem av ditt hushåll där du pga. arbete har vistats utanför EU, det vill säga sex månader.

Hur många bilar får jag ta med mig som flyttsaker?

Det finns ingen gräns för hur många bilar du får ta med dig för privat bruk. Om du söker flyttsakstullfrihet för fler än en bil gör Tullverket en bedömning för att säkerställa att du inte ska använda bilarna i kommersiellt syfte.

Vad gäller efter att jag har förtullat min bil?

Under det första året från det att du medgavs tullfrihet för fordonet får du inte på något sätt överlåta det till någon annan. Om du under denna tid vill sälja, låna ut, pantsätta, hyra ut eller ge bort fordonet måste du först anmäla det till Tullverket. Detta eftersom du då behöver betala tull, moms och andra skatter för fordonet. Du kan inte få dispens från det här tidskravet.

Kan jag tillgodoräkna mig den tid det tar att köra hem min bil som en del i brukandetiden?

Nej, du kan inte tillgodoräkna dig tiden för hemtransport i brukandetiden.

Jag och min partner har bott utomlands tillsammans. Jag kommer att åka hem tidigare än min partner. Kan jag förtulla in bilen och få tullfrihet även om den är skriven på min partner?

Ja, förutsatt att du uppfyller villkoren för flyttsakstullfrihet.

Som inflyttare gäller att bilen ska ha tillhört dig, det vill säga att du faktiskt har innehaft bilen och att den har använts av dig eller medlem av ditt hushåll där du har haft din normala bostad utanför EU i minst sex månader.

Som återvändare gäller att bilen ska ha tillhört dig, det vill säga att du faktiskt har innehaft bilen och att den har använts av dig eller medlem av ditt hushåll där du pga. arbete har vistats utanför EU, det vill säga sex månader.


Vad behöver jag göra om mitt fordon är utlandsregistrerat?

Du får använda fordonet i en vecka från förtullningen, alltså den dag du reser in med det till Sverige. Därefter måste du ansöka om tillfällig registrering eller få fordonet godkänt vid en registreringsbesiktning. Läs mer om fordon hos Transportstyrelsen.

Hur gör jag om mitt flyttlass kommer först och bilen vid ett senare tillfälle?

Om bilen kommer först och dina flyttsaker sedan kallar vi det att flyttsakerna kommer i separata sändningar. Du deklarerar sändningarna separat, du gör alltså en importdeklaration, fyller i en Försäkran för flyttsakstullfrihet och tar fram styrkande handlingar för varje sändning separat.

Flyttsakstullfrihet för familjemedlemmar

Jag och min partner har varit i USA i 13 månader. Nu ska min partner och ett barn åka hem tidigare än resten av familjen. Får min partner flyttsakstullfrihet? Räknas hen som inflyttare eller återvändare?

Om du och din familj stadigvarande har vistats och arbetat i ett land utanför EU, som USA, i minst 12 månader räknas både din partner och barnen som inflyttare – liksom du och resten av familjen även om ni flyttar tillbaka vid ett senare tillfälle.

Flyttsakstullfrihet för varor med särskilda restriktioner

Jag äger ett skjutvapen och ska flytta till Sverige. Vad behöver jag tänka på?

Vapen, ammunition och delar till vapen omfattas av särskilda restriktioner och måste anmälas till Tullverket oavsett om du flyttar till eller från ett land inom EU eller utanför EU. Det kan också krävas tillstånd antingen från Polismyndigheten eller Inspektionen för strategiska produkter.

Permanent införsel och utförsel av vapen och ammunition

Flyttsakstullfrihet för studier

Jag bor utanför EU och ska studera i Sverige i tre år. Vad kan jag ta med mig för saker och möbler utan att betala extra för dem?

Du behöver inte betala tull, moms eller andra skatter för vissa saker om de tillhör dig vid importtillfället och om du ska använda dem för personligt bruk under studietiden. De saker som avses är till exempel möbler (för ett studentrum), dator, kläder, handdukar och sängkläder.

När du kommer till gränsen behöver du ansöka om tullfrihet i importdeklarationen. Du ska lämna en skriftlig uppgift om dina studier och de saker du ansöker om tullfrihet för. Du kan också behöva bevisa att du är inskriven för heltidsstudier vid en skola eller ett universitet.

Tull- och momsfrihet för dig som ska studera i Sverige

Kan jag få flyttsakstullfrihet om jag har varit utanför EU för studier?

Studier i sig ger inte automatiskt någon flyttsakstullfrihet utan du måste visa att du haft din normala bostad (s.k. intressecenter) i landet i minst 12 månader. Det behöver du då styrka genom exempelvis ett uppehållstillstånd från landet, registrering hos lokal myndighet (kommun) eller dylikt.

Tull- och momsfrihet för dig som flyttar hem till Sverige efter studier

Frågor om blanketten

Vad händer om jag inte har fyllt i blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet när jag kommer till gränsen?

Då får du göra det direkt vid gränsen.

Vad händer om jag inte har fyllt i och skickat med flyttfirman blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet när min container kommer till gränsen?

Om vi inte snarast får en ifylld och underskriven blankett får du betala full tull, moms och andra skatter för varorna.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)