Tullverket

Tullkvoter

En tullkvot är ett på förhand bestämt värde eller en på förhand bestämd kvantitet av en vara som du kan importera med nedsatt tull eller helt tullfritt under en angiven tidsperiod. En sådan kvot gäller för import till hela EU och inte bara till Sverige.

Det finns två slags tullkvoter:

  • Tullkvoter som kan sökas för varor från alla länder oavsett ursprung.
  • Preferenskvoter som gäller för varor med ursprung i ett land eller i en grupp av länder som EU har avtal med. Ursprunget måste styrkas med ett ursprungsintyg utfärdat i exportlandet.

 I tjänsten Kvota söksystem kan du ta fram aktuella uppgifter om en specifik kvot.

Ta fram uppgifter om en tullkvot i Kvota söksystem.

Finns det någon tullkvot för min vara?

För att få veta om den vara du ska importera omfattas av en tullkvot utgår du från varan varukod. I Tulltaxan står eventuella kvotnummer i samband med varukoderna. Ett kvotnummer består av sex siffror och börjar på 09.

Tänk på att kvoter som börjar på 094 är licenskvoter som hanteras av Jordbruksverket och ska sökas i förväg.

Läs mer om hur du ansöker om licenskvoter hos Jordbruksverket.

Ansök om tullkvot när du tulldeklarerar

Du ansöker om kvottilldelning i tulldeklarationen med en kod i fält 36 i tulldeklarationen. Skriv också ”Tullkvot” i fält 44 och kvotnumret i fält 39.

Om du tulldeklarerar digitalt bör du använda meddelandetypen DNU, det vill säga deklaration enligt normalförfarandet. Då begär du klarering i samband med att du lämnar in de styrkande handlingarna.

Om du använder dig av förenklat deklarationsförfarande kan du inte ansöka om kvottilldelning förrän du lämnar in den kompletterande deklarationen tillsammans med styrkande handlingar.

Om du skickar in den kompletterande deklarationen på blankett ska du märka kuvertet med "tullkvot".

För att vi ska kunna behandla en kvotansökan måste tulldeklarationen innehålla följande uppgifter:

  • varukod
  • ursprungsland
  • statistiskt värde
  • kvantitet uttryckt i den enhet som kvoten omfattar, till exempel kilo, kronor eller liter
  • kvotnumret i fält 39
  • kod i fält 36. Koderna hittar du i Tulltaxan.

När du räknar ut tullbeloppet i deklarationen ska du använda kvottullsatsen, även om det inte är beslutat om du får någon kvottilldelning.

Först-till-kvarn för tilldelning

Ju förr du lämnar in din tulldeklaration, desto större möjlighet har du att få tilldelning av den kvot du söker. Det är först-till-kvarn-principen som styr i vilken ordning en kvot fördelas.

Alla sändningar som kommer till EU och som anmäls till förtullning samma dag får lika stor tilldelning av en kvot. Ansökningarna skickas med automatik till kommissionen i Bryssel där kvoterna fördelas. Det tar minst tre arbetsdagar efter det att vi tagit emot din tulldeklaration innan du kan få besked om din sändning har fått en kvottilldelning.

Du kan alltså inte få besked i förväg. Skulle kvoten vara fylld så får du ingen tilldelning utan måste betala full tull eller preferenstull där sådan går att tillämpa.

I tjänsten Kvotansökningar kan du se uppgifter om vilken status ditt företags kvotansökningar har. De uppgifter som syns är taxebestämmande dag, kvotnummer, ursprungsland och status samt om kvoten är tilldelad och med vilken mängd.

Se dina kvotansökningar i tjänsten Kvotansökningar.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)