Tullverket

Begrepp och ansvar i den nya importprocessen

Här kan du läsa om olika begrepp som används inom den nya importprocessen och om hur ansvaret inom förfarandet är fördelat.

Deklarant i anmälan om varors ankomst

Deklarant i anmälan om varors ankomst är den person som anmäler att varorna har ankommit till gränsen.

Deklarant i tulldeklaration

Deklarant i tulldeklaration är den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller den person i vars namn tulldeklarationen inges.

Lager

Den lagerhavare som lagrar varorna på exempelvis en anläggning för tillfälligt lager eller ett tullager kan ta emot information från Tullverket om att varorna har frigjorts och kan lämnas ut från lagret.

Tullidentitet

Tullidentitet är ett referensnummer som används för tulldeklarationer som ännu inte är godtagna. Den består av en bokstavs- och sifferkombination som har samma struktur som ett MRN-nummer. Tullidentiteten övergår sedan till MRN-nummer när tulldeklarationen blir godtagen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)