Tullverket

Vanliga koder vid förmånsbehandling

När du tulldeklarerar och begär förmånsbehandling för varor behöver du deklarera vissa koder. Här är en översikt över de vanligaste koderna.

Här hittar du en översikt över de vanligaste koderna du ska använda i importdeklarationen när du begär förmånsbehandling för varor och var du ska ange dessa koder.

Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

14 11 000 000, förmåner

 • 200 – GSP
 • 300 – Frihandelsavtal och övriga avtal
 • 400 – Turkiet, tullunionen (varucertifikat A.TR)

12 03 000 000, styrkande handlingar

Här ska du ange en kod i 12 03 002 000 (typ) och ett referensnummer i 12 03 001 000.

GSP

 • U164-U167 – Ursprungsförsäkran. Som referensnummer ska du ange datumet då ursprungsförsäkran upprättades. Datumet ska du ange i formatet ååååmmdd.
 • C100 samt Rex-nummer (nummer för registrerad exportör) – denna kod ska du ange om U-koden är U164 eller U165.
U-koder‌


<6 000 euro

>6 000 euro

Rex

U164

U165

Ej Rex

U166

U167*

 

* U167 används om ursprungsintyget är i form av en ersättningsförsäkran om ursprung som är upprättad i ett annat EU-land och värdet på ursprungsvarorna i den ursprungliga sändningen är över 6 000 euro. I dessa fall ska avsändaren förse mottagaren i det andra EU-landet med en kopia av den ursprungliga ursprungsförsäkran, vilken denne på begäran ska kunna uppvisa för tullmyndigheterna.

Exempel: En sändning med ett värde över 6 000 euro kommer från Indien till Tyskland och läggs upp på tullager. Importören i Tyskland sänder vidare en del av varorna till Sverige. Värdet på sändningen som kommer till Sverige överstiger inte värdegränsen på 6 000 euro, men eftersom värdet på ursprungliga sändningen var över värdegränsen ska importören i Sverige ange U167 i importdeklarationen.

Avtalet med Singapore

 • U101 – ursprungsförsäkran upprättad av en registrerad exportör i Singapore

Avtalet med Japan

 • U110 – ursprungsförsäkran giltig för en sändning
 • U111 – ursprungsförsäkran giltig för flera sändningar med identiska produkter
 • U112 – yrkandet på förmånsbehandling baseras på importörens kunskap

Ceta - avtalet med Kanada

 • N864 – ursprungsdeklaration

Avtalet med Storbritannien

 • U116 – ursprungsförsäkran
 • U118 – ursprungsförsäkran giltig för flera sändningar med identiska produkter
 • U117 – yrkandet på förmånsbehandling baseras på importörens kunskap

Avtalet med Israel

 • Y864 – ursprungsintyget visar att den tillverkning som ger ursprungsstatus inte har ägt rum på en ort inom de territorier som sedan juni 1967 står under israelisk förvaltning.

Avtalet med Nya Zeeland

 • U120 – ursprungsförsäkran
 • U121 – ursprungsförsäkran giltig för flera sändningar med identiska produkter
 • U122 – yrkandet på förmånsbehandling baseras på importörens kunskap

Övriga avtal

 • N864 – fakturadeklaration och ursprungsdeklaration
 • U048 – EUR-MED fakturadeklaration och EUR-MED ursprungsdeklaration
 • N954 – varucertifikat EUR.1
 • U045 – varucertifikat EUR-MED
 • N018 – varucertifikat A.TR

En eller flera koder för styrkande handlingar anges, följda av ett referensnummer för de intyg eller den registrering som ligger till grund för deklarationen.

Du hittar alla koderna för styrkande handlingar i Tulltaxan genom att klicka på fliken Kodförteckning, välja "Deklarera enligt ny lagstiftning" och sedan söka efter kodtypen Styrkande handlingar.

Sök efter koder i Tulltaxan.

Koder för dig som deklarerar enligt gammal lagstiftning

Fält 36, förmåner

 • 200 – GSP
 • 300 – Frihandelsavtal och övriga avtal
 • 400 – Turkiet, tullunionen (varucertifikat A.TR)

Fält 44, bilagda handlingar

GSP

 • U164–U167 – Ursprungsförsäkran. Som identitetsnummer ska du ange datumet då ursprungsförsäkran upprättades. Datumet ska du ange i formatet ååååmmdd.
 • C100 samt Rex-nummer (nummer för registrerad exportör) – denna kod ska du ange om U-koden är U164 eller U165.
U-koder‌


<6 000 euro

>6 000 euro

Rex

U164

U165

Ej Rex

U166

U167*

 

* U167 används om ursprungsintyget är i form av en ersättningsförsäkran om ursprung som är upprättad i ett annat EU-land och värdet på ursprungsvarorna i den ursprungliga sändningen är över 6 000 euro. I dessa fall ska avsändaren förse mottagaren i det andra EU-landet med en kopia av den ursprungliga ursprungsförsäkran, vilken denne på begäran ska kunna uppvisa för tullmyndigheterna.

Exempel: En sändning med ett värde över 6 000 euro kommer från Indien till Tyskland och läggs upp på tullager. Importören i Tyskland sänder vidare en del av varorna till Sverige. Värdet på sändningen som kommer till Sverige överstiger inte värdegränsen på 6 000 euro, men eftersom värdet på ursprungliga sändningen var över värdegränsen ska importören i Sverige ange U167 i importdeklarationen.

 

Avtalet med Singapore

 • U101 – ursprungsförsäkran upprättad av en registrerad exportör i Singapore

Avtalet med Japan

 • U110 – ursprungsförsäkran giltig för en sändning
 • U111 – ursprungsförsäkran giltig för flera sändningar med identiska produkter
 • U112 – yrkandet på förmånsbehandling baseras på importörens kunskap

Ceta - avtalet med Kanada

 • N864 – ursprungsdeklaration

Avtalet med Storbritannien

 • U116 – ursprungsförsäkran
 • U118 – ursprungsförsäkran giltig för flera sändningar med identiska produkter
 • U117 – yrkandet på förmånsbehandling baseras på importörens kunskap

Avtalet med Israel

 • Y864 – ursprungsintyget visar att den tillverkning som ger ursprungsstatus inte har ägt rum på en ort inom de territorier som sedan juni 1967 står under israelisk förvaltning.

Avtalet med Nya Zeeland

 • U120 – ursprungsförsäkran
 • U121 – ursprungsförsäkran giltig för flera sändningar med identiska produkter
 • U122 – yrkandet på förmånsbehandling baseras på importörens kunskap

Övriga avtal

 • N864 – fakturadeklaration och ursprungsdeklaration
 • U048 – EUR-MED fakturadeklaration och EUR-MED ursprungsdeklaration
 • N954 – varucertifikat EUR.1
 • U045 – varucertifikat EUR-MED
 • N018 – varucertifikat A.TR

En eller flera dokumentkoder anges, följda av ett identitetsnummer för de intyg eller den registrering som ligger till grund för deklarationen.

Du hittar alla dokumentkoderna i Tulltaxan genom att klicka på fliken Kodförteckning, välja "Deklarera enligt äldre lagstiftning" och sedan söka efter kodtypen Dokumentkoder.

Sök efter koder i Tulltaxan.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Lagt till information om avtalet med Nya Zeeland.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)