Tullverket

Vanliga koder vid förmånsbehandling

När du tulldeklarerar och begär förmånsbehandling för varor behöver du deklarera vissa koder. Här är en översikt över de vanligaste koderna.

Fält 36, förmåner:

 • 200 – GSP
 • 300 – Frihandelsavtal och övriga avtal
 • 400 – Turkiet, tullunionen (varucertifikat A.TR)

Fält 44, bilagda handlingar:

GSP

 • N865 – GSP-certifikat form A (från 1 januari 2021 kan inga nya GSP-certifikat utfärdas)
 • U164-U167 – ursprungsförsäkran. Som identitetsnummer ska du ange datumet (i formatet ååååmmdd) då ursprungsförsäkran har upprättats.
 • C100 –samt Rex-nummer (nummer för registrerad exportör) anges om  U-koden är U164 eller U165.
U-koder‌


<6 000 euro

>6 000 euro

Rex

U164

U165

Ej Rex

U166

U167*

* U167 används om ursprungsintyget är i form av en ersättningsförsäkran om ursprung som är upprättad i ett annat EU-land och värdet på ursprungsvarorna i den ursprungliga sändningen är över 6 000 euro. I dessa fall ska avsändaren förse mottagaren i det andra EU-landet med en kopia av den ursprungliga ursprungsförsäkran, vilken denne på begäran ska kunna uppvisa för tullmyndigheterna.

Exempel: En sändning med ett värde över 6 000 euro kommer från Indien till Tyskland och läggs upp på tullager. Importören i Tyskland sänder vidare en del av varorna till Sverige. Värdet på sändningen som kommer till Sverige överstiger inte värdegränsen på 6 000 euro, men eftersom värdet på ursprungliga sändningen var över värdegränsen ska importören i Sverige ange U167 i importdeklarationen.

Avtalet med Japan

 • U110 – ursprungsförsäkran giltig för en sändning
 • U111 – ursprungsförsäkran giltig för flera sändningar med identiska produkter
 • U112 – yrkandet på förmånsbehandling baseras på importörens kunskap

Ceta - avtalet med Kanada

 • N864 – ursprungsdeklaration

Avtalet med Storbritannien

 • U116 – ursprungsförsäkran
 • U118 – ursprungsförsäkran giltig för flera sändningar med identiska produkter
 • U117 – yrkandet på förmånsbehandling baseras på importörens kunskap

Övriga avtal

 • N864 – fakturadeklaration och ursprungsdeklaration
 • U048 – EUR-MED fakturadeklaration och EUR-MED ursprungsdeklaration
 • N954 – varucertifikat EUR.1
 • U045 – varucertifikat EUR-MED
 • N018 – varucertifikat A.TREn eller flera dokumentkoder anges, följda av ett identitetsnummer för de intyg eller den registrering som ligger till grund för deklarationen. 

Du hittar alla dokumentkoderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Kodförteckning och sedan söka efter kodtypen Dokumentkoder.

Sök efter dokumentkoder i Tulltaxan .

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: GSP-certifikat kan inte längre utfärdas.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000