Tullverket

Östra och södra Afrika (ESA)

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Bestämmelserna gäller ESA-länderna Komorerna, Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe.

Ursprungsregler

Interimsavtal, artikel 13 Pdf, 38.6 kB. och protokoll 1 Pdf, 1.9 MB..

Kumulation

Interimsavtal, protokoll 1 artiklarna 3-5 Pdf, 493.2 kB..

Varuomfattning

Interimsavtal kapitel II, artiklarna 5-24 Pdf, 204.4 kB. och bilaga I Pdf, 38.4 kB., II Pdf, 15.6 kB. och III Pdf, 813.5 kB..

Ursprungsintyg

Vid export till ESA-länder

Registrerade exportörer (Rex) kan upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli registrerad exportör kan du läsa om på sidan Registrerad exportör, ansökan och registrering.

Vid import från Komorerna, Mauritius och Seychellerna

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan.

Vid import från Zimbabwe och Madagaskar

Fakturadeklaration

Registrerade exportörer (Rex) kan upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

10 månader

Avtal

Interimsavtal om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, 2012/196/EG Pdf, 2.1 MB., EUT L 111, 2012.

Provisorisk tillämpning (EUT L 125 Pdf, 790.3 kB.) från och med den 14 maj 2012 mellan Europeiska unionen och Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe.

Provisorisk tillämpning (EUT L194 Pdf, 356.9 kB.) från och med den 7 februari 2019 mellan Europeiska unionen och Komorerna.

AEP-kommitténs beslut nr 1/2020 om ändring i protokoll 1, EUT L 93, 2020.

ESA-staterna Komorerna, Zambia och Madagaskar omfattas för närvarande av bestämmelser om förmåner enligt det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna, Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 978/2012. Dessa bestämmelser presenteras under avsnitt GSP.

Övrigt

Meddelande om Zimbabwes tillämpning av artikel 18.3 i protokoll 1 om ursprungsregler till interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA, användning av självcertifiering vid import till EU av produkter med ursprung i Zimbabwe inom ramen för interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA.

Meddelande om Madagaskars tillämpning av artikel 18.3 i protokoll 1 om ursprungsregler till interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA, användning av självcertifiering vid import till EU av produkter med ursprung i Madagaskar inom ramen för interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA.
_____________
EUT Europeiska unionens officiella tidning  

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tillägg om Madagaskars tillämpning av artikel 18:3 under övrigt

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)