Tullverket

Östra och södra Afrika (ESA)

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Bestämmelserna gäller ESA-länderna Komorerna, Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe.

Ursprungsregler

Interimsavtal, artikel 13 Pdf, 38.6 kB. och protokoll 1 Pdf, 1.9 MB..

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Östra och södra Afrika tillämpar Interimsavtal, protokoll 1 artiklarna 3-5 Pdf, 493.2 kB..

Varuomfattning

Interimsavtal kapitel II, artiklarna 5-24 Pdf, 204.4 kB. och bilaga I Pdf, 38.4 kB., II Pdf, 15.6 kB. och III Pdf, 813.5 kB..

Ursprungsintyg

Vid export till ESA-länder

Registrerade exportörer (Rex) kan upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli registrerad exportör kan du läsa om på sidan:

Registrerad exportör, ansökan och registrering.

Vid import från Komorerna och Mauritius

Det ursprungsintyg som används från ovan länder är:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument.

  • Varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller av dennes ombud på exportörens ansvar i det land varan fysiskt exporteras från.
  • Varan måste ha sitt ursprung i EU eller ovan länder och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.1 certifikat.
  • Varucertifikat EUR.1 används för att utnyttja förmånliga , oftast helt tullfria tullsatser i importlandet. Certifikatet bestyrks av tullmyndigheterna i exportlandet.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Vid import från Zimbabwe, Madagaskar och Seychellerna

Det ursprungsintyg som används från Zimbabwe, Madagaskar och Seychellerna är fakturadeklaration.

Registrerade exportörer (Rex) kan upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan.

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta fakturadeklarationer utan tillstånd att vara registrerad exportör:

fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK   

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Östra och södra Afrika är giltiga i:

  • 10 månader

Avtal

Interimsavtal om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, 2012/196/EG Pdf, 2.1 MB., EUT L 111, 2012.

Provisorisk tillämpning (EUT L 125 Pdf, 790.3 kB.) från och med den 14 maj 2012 mellan Europeiska unionen och Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe.

Provisorisk tillämpning (EUT L194 Pdf, 356.9 kB.) från och med den 7 februari 2019 mellan Europeiska unionen och Komorerna.

AEP-kommitténs beslut nr 1/2020 om ändring i protokoll 1, EUT L 93, 2020.

ESA-staterna Komorerna, Zambia och Madagaskar omfattas för närvarande av bestämmelser om förmåner enligt det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna, Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 978/2012. Dessa bestämmelser presenteras under avsnitt GSP.

Övrigt

Meddelande om Zimbabwes tillämpning av artikel 18.3 i protokoll 1 om ursprungsregler till interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA, användning av självcertifiering vid import till EU av produkter med ursprung i Zimbabwe inom ramen för interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA.

Meddelande om Madagaskars tillämpning av artikel 18.3 i protokoll 1 om ursprungsregler till interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA, användning av självcertifiering vid import till EU av produkter med ursprung i Madagaskar inom ramen för interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA.

Meddelande om giltigt ursprungsintyg för import till Europeiska unionen av produkter med ursprung i Seychellerna inom ramen för interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och stater i östra och södra Afrika från och med den 1 juli.
_____________
EUT = Europeiska unionens officiella tidning  

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)