Tullverket

Kanada

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll Pdf, 1.1 MB. om ursprungsregler och ursprungsförfaranden

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Kanada tillämpar bilateral full kumulation enligt artikel 3 Pdf, 467.9 kB. i ursprungsprotokollet.

Varuomfattning

Artikel 2.4, kap 2 Pdf, 466.3 kB., i avtalet och bilaga 2-A Pdf, 546.9 kB.

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Kanada är:

Ursprungsdeklaration Pdf, 421 kB.

Vid export till Kanada

Systemet med registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Kanada.
Ansök om Rex här.

Vid import från Kanada

Ursprungsdeklarationerna innehåller ett kanadensiskt Business Number, förutom för sändningar som inte är av kommersiell natur.

Exempel på hur ett Business Number (BN) ser ut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R P 0 0 0 2

Underskrift behövs endast om ursprungsdeklarationen saknar ett Business Number.

Observera att det i handeln med Kanada inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som t. ex. varucertifikat EUR.1.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Vid export till Kanada

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsdeklarationer utan REX-nummer:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Vid import till Kanada

Resande:

Undantag från krav på uppvisande av ursprungsdeklaration finns gällande personligt bagage som inte är av kommersiell natur. Så länge inte ursprungsmärkning på varorna förekommer med annat än EU-ursprung

  • Småpaket: 1 600 CAD

Vid import till EU

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Kanada är giltiga i:

  • 12 månader

Avtal

Övergripande avtal Pdf, 6.3 MB. om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan, EUT L 11, 2017

Meddelande om provisorisk tillämpning från 21 september 2017, EUT L 238, 2017 Pdf, 217.2 kB.

Övrigt

Ceta – en vägledning för ursprungsregler

______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Justerat under "Vid export till Kanada"

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)