Tullverket

Export för bearbetning eller förädling inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem GSP

När du exporterar varor med ursprung i EU som ska bearbetas eller förädlas i ett utvecklingsland använder du en ursprungsförsäkran i de fall köparen behöver ett intyg om varans ursprung.

EU ger tullättnader för utvecklingsländers export av vissa varor till EU genom det allmänna preferenssystemet Generalised System of Preferences (GSP). Ursprungsförsäkran eller i vissa fall ursprungscertifikat GSP form A, om dessa är utfärdade innan årsskiftet 2021, används för att styrka ursprung för varor som importeras till EU från utvecklingsländer.

För att exportera varor med ursprung i EU för att de ska bearbetas eller förädlas i ett utvecklingsland använder du en ursprungsförsäkran i de fall köparen behöver ett intyg om varans ursprung. För att kunna upprätta ursprungsförsäkringar för sändningar där ursprungsvarornas värde överstiger 6 000 euro behöver du vara registrerad exportör, Rex.

Läs om systemet med registrerade exportörer.

Läs mer om GSP vid import.

Ursprungsförsäkran

Engelska

"The exporter...(Number of Registered Exporter) of the products covered by this dokument declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... [1] preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Franska

L'exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [1] au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d’origine satisfait est ........[2].

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Spanska

El exportador … (Número de exportador registrado) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (1) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es … … (2).

[1] Ursprungslandet.

[2] P eller W+HS-nr ska anges. För helt framställda produkter ange bokstaven "P". För produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade: Ange bokstaven "W", följd av ett HS-nummer (t.ex "W 9618").

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: GSP-certifikat Form A får bara användas om de är utfärdade innan årsskiftet 2021.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)