Tullverket

Obemannade gränsövergångar vid utförsel, vägtrafik

I följande förteckning anges de gränsövergångar som Tullverket anvisat för utförsel av varor och transportmedel vid trafiktillåtelse (vägtrafik).

För att ankomma till en obemannad gränsövergång krävs ett särskilt beslut av Tullverket om undantag från rutt och tid, trafiktillåtelse (artikel 267.1 i tullkodexen, 10 kap. 16 och 17 §§ tullordningen).

Här hittar du information om trafiktillåtelse för vägtrafik mellan Sverige och Norge.

Om varorna är under transitering tillämpas reglerna för transiteringsförfarandet. Se Transitera varor.

Villkor

Vilka tullformaliteter som ska fullgöras vid den anvisade gränsövergången beror på vilka omständigheter som är aktuella för det enskilda fordonet.

  • Fordonet och medhavda varor ska föras på en väg där det finns ett tullkontor (tullväg) eller efter särskilt beslut av Tullverket via annan rutt eller tid (artikel 267.1 i tullkodexen, 10 kap. 16 och 17 §§ tullordningen).
  • Varorna ska föras till en anvisad gränsövergång (artikel 267.1 i tullkodexen, 10 kap. 16 och 17 §§ tullordningen).
  • Varorna ska vid utförsel anmälas till utförseltullkontoret (artikel 331 i genomförandeförordningen).


Anvisade gränsövergångar

Förteckning över obemannade gränsövergångar vid Norgegränsen som Tullverket har anvisat för utförsel. Platskoden anges i meddelande IE507 (anmälan av varor till utförseltullkontoret) i det nya exportsystemet under dataelement 16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats.

Benämning

Benämning startpunkt

GPS-koordinater startpunkt

Benämning slutpunkt

GPS-koordinater slutpunkt

Platskod

Håvedalen

Stopplats Skee station grusparkering

58°55′23.20″N 11°15′46.2″E

Gräns Håvedalen

58°56'39.98"N 11°27’40.9"E

MOQZ

Vassbotten väg 165

Busshållplats Hovsäter

58°49'29.7"N 11°32'53.0"E

Gräns Vassbotten

58°52'43.0"N 11°32'03.8"E

HZZM

Kornsjö väg 166

Väg 164

58°52'21.9"N 11°46'14.6"E

Gräns Kornsjö/Högen

58°56'05.3"N 11°40'15.6"E

SHBB

Stommen

Stopplats Nössemark

59°08'06.8"N 11°49'55.3"E

Gräns Stommen

59°08'16.9"N 11°46'41.1"E

CORU

Väng

Stopplats Västra Fågelvik

59°26'57.7"N 11°50'30.5"E

Gränsövergång Väng

59°24'54.9"N 11°46'23.7"E

HELR

Långvassdalen

Gamla tullstationen i Hån

59°30'23.4"N 11°47'26.1"E

Gränsen Långvassdalen

59°36'36.3"N 11°41'59.6"E

AOIJ

Rommenäs

Handelsparken Töcksfors

59°30'34.7"N 11°49'19.8"E

Gräns Rommenäs

59°39'09.1"N 11°51'44.4"E

2FJT

Bottner

Korsning norra Ivarsbyn

59°40'06.8"N 11°55'49.0"E

Gränsövergång Bottner

59°41'58.7"N 11°56'43.5"E

ZMVT

Bergerud

Skillingsfors

59°49'01.5"N 12°00'32.0"E

Gränsen Bergerud

59°50'16.2"N 11°50'33.2"E

FRIR

Högsäter

Skillingsfors

59°49'04.3"N 12°00'37.1"E

Gränsövergång Högsäter

59°53'56.0"N 11°59'12.4"E

XZIM

Lersjön

Parkering handelsparken Eda

59°53'28.6"N 12°16'45.2"E

Korsning Lersjön

59°53'24.0"N 12°10'59.7"E

DQ6J

Lina

Köpcenter Eda

59°55'17.2"N 12°16'02.2"E

Lina

59°55'28.7"N 12°13'51.3"

S30B

Håvilsrud-Linnerudsvägen

Korsning Häljeboda

59°57'50.6"N 12°23'57.9"E

Liten gränsövergång Håvildsrud

59°59'30.4"N 12°22'11.6"E

OOSX

Håvildsrud

Folketshus Håvildsrud

59°58'27.4"N 12°24'39.0"E

Gränsen Håvildsrud

59°59'55.5"N 12°22'40.7"E

EQ9K

Håvildsrudssäter

Korsning Håvildsrudssäter

60°01'34.8"N 12°26'26.4"E

Gränsen Håvildsrudssäter

60°02'00.1"N 12°26'18.0"E

XQQF

Vittjärn

Gamla tullstationen

60°12'38.4"N 12°36'08.8"E

Öyermoens gamla affär

60°15'07.5"N 12°27'30.3"E

K6HK

Rotnemoen

Skylt Sverige

60°16'51.5"N 12°30'16.2"E

Korsning vid E16

60°15'33.3"N 12°30'07.8"E

BG7O

Röjdofors

Gamla affären

60°23'00.9"N 12°35'41.7"E

Rastplats

60°24'17.5"N 12°31'34.6"E

NDKK

Falltorp

Korsning Skråckarberget

60°33'39.0"N 12°34'24.1"E

Norsk sida 100 m förbi gräns

60°33'36.4"N 12°34'04.4"E

UPYZ

Medskogen

Gamla tullexpeditionen

60°41'25.0"N 12°27'20.2"E

Bussgarage 600 m förbi gräns

60°41'15.5"N 12°26'57.9"E

BLGJ

Långflon

Storberget

61°01'18.0"N 12°30’36.6"E

G:a tullstationen Lutnes

61°04'29.5"N 12°34'32.8"E

P7LW

Kroksätra

Rörbäcksnäs, busshållplats i korsning Kroksätra/Torgås

61°07'43.4"N 12°48'51.4"E

G:a tullstationen Lutnes

61°04'29.5"N 12°34'32.8"E

EGEG

Gördalen

Utsiktstorn Erik-Knutsåsen

61°40'29.0"N 12°30'05.2"E

Linnes, grusplan

61°32'46.4"N 12°30'02.3"E

QLJL

Ådalsvollen väg 322

Vägkorsning väg 322 och E14

63°24'00.9"N 12°49'39.0"E

Ådalsvollen

63°39'52.6"N 12°03'26.6"E

A5NU

Ådalsvollen väg 336

Parkeringsficka väg 336

63°36'19.9"N 13°07'54.3"E

Ådalsvollen

63°39'52.6"N 12°03'26.6"E

EXUA

Valsjöbyn

Rastplats Valsjöbyn

64°04'05.9"N 14°08'20.9"E

Rastplats gräns NO

64°05'28.1"N 14°03'08.2"E

DYOK

Gäddede väg 342

Gäddede returstation/Ica

64°29'56.5"N 14°08'29.3"E

Gräns Väg 74/väg 342

64°28'39.5"N 14°05'13.6"E

0OKY

Gäddede via Lermon

Gäddede returstation/Ica - via Lermon

64°29'56.5"N 14°08'29.3"E

Tunnsjö - via Lermon

64°38'35.1"N 13°41'59.7"E

DWAQ

Gäddede via Björkvattnet

Gäddede returstation/Ica - via Björkvattnet

64°29'56.5"N 14°08'29.3"E

Tunnsjö - via Björkvattnet

64°38'35.1"N 13°41'59.7"E

E0MU

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Platskoder har lagts till i förteckningen över obemannade gränsövergångar vid Norgegränsen som Tullverket har anvisat för utförsel.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)