Tullverket

Mexiko

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Bilaga III till beslut 2/2000 Pdf, 1.5 MB.

Beslut 1/2002 Pdf, 184.9 kB. (arbetsordning för gemensamma kommittén)

Beslut 5/2002 Pdf, 495.2 kB. (bearbetningslistan)

Beslut 1/2004 Pdf, 184.3 kB.

Meddelande till näringsidkare Pdf, 47.4 kB. (EGT C 187, 2000)

Kommissionens rekommendationer vid export till Mexiko Pdf, 34.2 kB.

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Mexico tillämpar bilateral kumulation.

Varuomfattning

Bilaga till beslut 2/2000 Pdf, 6 MB.

Gemensamma förklaringar Pdf, 24.4 kB.

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Mexico är:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument.

  • Varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller av dennes ombud på exportörens ansvar i det land varan fysiskt exporteras från.
  • Varan måste ha sitt ursprung i EU eller Mexico och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.1 certifikat.
  • Varucertifikat EUR.1 används för att utnyttja förmånliga , oftast helt tullfria tullsatser i importlandet. Certifikatet bestyrks av tullmyndigheterna i exportlandet.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta fakturadeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 55 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 11 000 SEK
  • Småpaket 500 euro - 4 600 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Mexico är giltiga i:

  • 10 månader

Avtal

Interimsavtal Pdf, 40.5 kB. (EGT L 226, 1998)

Förordning nr 1362/2000 Pdf, 67.9 kB. om genomförande av tullbestämmelser (EGT L 157, 2000) till beslut 2/2000 Pdf, 6.1 MB., (EGT L 245, 2000)

Beslut nr 1/2020 av gemensamma rådet EU–Mexiko om ändring av bilaga I, III och VI till beslut 2/2000 som en följd av Kroatiens anslutning till EU 1 juli 2013.

Förklarande anmärkningar rörande bilaga III Pdf, 33.5 kB. (EGT C 128, 2001) ändringen i (C 40, 2004) är inarbetad.
_______________      
EGT = Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT = Europeiska unionens officiella tidning


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)