Tullverket

Luftfartsutrustning

Du kan i vissa fall importera markutrustning och undervisningsmaterial som ska användas i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för att användas som luftfartsutrustning utan att betala någon tull eller moms.

Du som importerar utrustningen måste vara en flygskola, ett lufttrafikföretag, en luftfartsmyndighet eller en annan förvaltning för en flygplats.

Här följer några exempel på luftfartsutrustning:

 1. serviceutrustning
 2. provapparatur och provutrustning för flygmateriel
 3. verkstadsutrustning, maskiner
 4. verktyg som är speciellt konstruerade att användas vid översyn, underhåll och reparation av luftfartyg och flygmateriel
 5. skyddsmaterial
 6. fordon och transportredskap
 7. lager- och verkstadsinventarier
 8. radioanläggningar
 9. utbildningsmateriel.

Se en förteckning över exempel på luftfartsutrustning som omfattas av de här bestämmelserna.

Du som är verksamhetsansvarig ska skriftligen beskriva hur varan ska användas för varje import.

Vad gäller efter importen?

Du måste använda varorna enligt de bestämmelser som gäller för den här tullfriheten. Om du vill använda varorna på något annat sätt ska du anmäla det till Tullverket. Du ska då betala tull och moms.  

Om det har gått mer än fem år från det att du lämnade tulldeklarationen till Tullverket fram till den dag då du ska använda varan på annat sätt, behöver du inte anmäla det till Tullverket.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 1
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: 20T
 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  Ange följande kod för dokument som du bifogar:
  • skriftlig uppgift där du beskriver hur varje vara ska användas, kod 401U

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art: 1
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: 20T
 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
  Ange följande kod för dokument som du bifogar:
  • skriftlig uppgift där du beskriver hur varje vara ska användas, kod 401U

Momsfrihet

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)