Tullverket

Avräkningsnota vid aktiv förädling

När du avslutar förfarandet aktiv förädling måste du lämna en avräkningsnota där du redovisar vad som har hänt med alla varor du har anmält till förfarandet.

Du ska lämna en avräkningsnota per importtulldeklaration. Först när avräkningsnotan har kommit in till Tullverket kan vi avsluta den aktiva förädlingen och frigöra en eventuellt ställd garanti.

Skapa eller skicka in avräkningsnotan i vår e-tjänst

Via vår e-tjänst Avräkningsnota vid aktiv förädling kan du

 • skapa en avräkningsnota
 • skicka in befintlig avräkningsnota.

Väljer ditt företag att utforma en egen avräkningsnota måste samtliga uppgifter från formuläret i e-tjänsten finnas med i avräkningsnotan. Ni använder samma e-tjänst för att skicka in egen avräkningsnota till Tullverket.

Gå till e-tjänsten Avräkningsnota.

När ska jag lämna avräkningsnotan?

Du ska lämna avräkningsnotan inom 30 dagar efter utgången av tiden för avslutning. Tiden för att avsluta förfarandet (Avsl dag) framgår av ”utskrift ärende” som du kan skriva ut via Tullverkets tjänster för företag.

Exempel
Om tiden för att avsluta förfarandet är 6 månader innebär det att en importsändning med taxebestämmande dag den 1 maj ska lämnas in till Tullverket senast den 1 december.

Observera att Tullverket inte skickar ut någon påminnelse om att avräkningsnotan ska lämnas.

Om du inte skickar in avräkningsnotan i tid debiteras avgifterna när tidsfristen 30 dagar har gått ut. Tullverket skickar i samband med detta ut en tullräkning som innehåller en beslutsmotivering till debiteringen.

Vad ska avräkningsnotan innehålla?

Avräkningsnotan ska bland annat innehålla följande uppgifter:

 • tillståndshavare och organisationsnummer
 • tillståndsnumret
 • vid ansökan om tillstånd direkt i importdeklarationen motsvarar tull-id för din importdeklaration ditt tillståndsnummer
 • importdeklarationens tull-id
 • mängden importvaror
 • importvarornas varukod (KN-nummer), tullsats och tullbelopp
 • exportdeklarationernas tull-id
 • slag och mängd av den förädlade produkten
 • avkastningsgraden.  

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)