Tullverket

Om garantin inte räcker

Om referensbeloppet för företagets garanti inte räcker till kommer era importdeklarationer att stoppas. Se därför till att referensbeloppet täcker tullavgifter och eventuella andra skatter och avgifter.

Om ditt företag har tillstånd till samlad garanti intecknas avgifterna i importdeklarationen mot det referensbelopp för övergång till fri omsättning som har fastställts för garantin.

Det innebär att varorna i en importdeklaration stoppas om det fastställda referensbeloppet vid övergång till fri omsättning inte räcker till. För att undvika stopp är det viktigt att du ser till att referensbeloppet för garantin är tillräckligt.

Hur frigörs varor som har stoppats?

Om en tulldeklaration har stoppats på grund av att det inte finns tillräckligt med referensbelopp på er ställda garanti så finns det olika sätt att frigöra varorna:

 • Kontakta ett tullombud som tar på sig betalningsansvaret för deklarationen.
 • Ställ en individuell garanti vid en klareringsexpedition vid gränsen.
 • Betala tullskulden kontant. Det kan du göra antingen genom att sätta in beloppet på ett av Tullverkets konton eller att betala över disk på en klareringsexpedition.
 • Transitera varorna, om det finns tillgänglig garanti för det förfarandet.
 • Dela upp deklarationen och delförtulla de varuposter som garanti räcker till på en deklaration och förtulla sedan resterande varuposter på annan deklaration efter att referensbeloppet har korrigerats.
 • Betala en tullräkning som inte är betald.
 • Lagra varorna på ett tullager.
 • Återexportera varorna.
 • Öka referensbeloppet genom en ändringsansökan för samlad garanti. Det här alternativet tar längre tid eftersom det finns handläggningstider både hos företaget, banken och Tullverket. Det ska därför ses som en långsiktig lösning för att inte fler ärenden ska stoppas framöver.
  Läs om hur du begär en ändring.

E-tjänsten Garantier

Om du är osäker på hur mycket garanti ditt företag har ställt kan du själv kontrollera det i e-tjänsten Garantier. Du kan exempelvis se i realtid hur mycket av företagets referensbelopp för övergång till fri omsättning som är intecknat. Garantier kopplade till transiteringsförfarandet ser du däremot i e-tjänsten Transiteringar.

E-tjänsten Garantier

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)