Tullverket

Allmänt om att flytta till och från Sverige

När du flyttar till eller från Sverige gäller olika regler beroende på om din flytt går mellan Sverige och ett EU-land eller ett land utanför EU. Här kan du läsa allmän information om att flytta.

Tullavgift eller tullfrihet

När du transporterar eller låter transportera saker till Sverige från ett land utanför EU betalar du tull, moms och andra skatter för sakerna. Under vissa förutsättningar kan du få så kallad flyttsakstullfrihet och behöver inte betala något. För att beviljas flyttsakstullfrihet behöver du uppfylla ett antal kriterier.

Det kan vara svårt att bedöma vad som gäller för just dig. Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp med reglerna. Tänk bara på att det alltid i slutänden är den klarerande tulltjänstemannen vid gränsen som utifrån sin samlade bedömning fattar det definitiva beslutet om flyttsakstullfrihet.

Personlig egendom är flyttsaker

När vi talar om saker som du tar med dig när du flyttar skiljer vi på saker som är din personliga egendom och saker som du tar med dig i kommersiellt syfte, alltså för att sälja eller använda i kommersiell verksamhet. Personlig egendom kallas flyttsaker.

Personlig egendom är de saker som ingår i ett hem. Det är till exempel hushållsartiklar, gardiner, sängkläder, möbler, kläder, personliga ägodelar och sällskapsdjur. Till personlig egendom räknas även fordon, alltså bilar, motorcyklar, husvagnar, båtar, luftfartyg, cyklar och andra transportmedel.

Alkohol och tobak som du ska använda för privat bruk är personlig egendom, men dessa varor kan du ändå inte få tullfrihet för.

Din normala bostad

När vi gör bedömningen om flyttsakstullfrihet använder vi begreppet ”din normala bostad”. Det är den plats där du varaktigt har ditt centrum för dina levnadsintressen, alltså där du har personlig och yrkesmässig anknytning.

När vi bedömer din personliga anknytning till en bestämd plats spelar flera faktorer in, till exempel familj, bostadsförhållanden, ekonomiska intressen, folkbokföring och sociala förmåner. Som familj räknas make, maka, sambo, registrerad partner, barn och föräldrar som du bor tillsammans med.

När vi bedömer din yrkesmässiga anknytning till en bestämd plats spelar din anställningsform in. En tillsvidareanställning ger ofta en starkare anknytning till en plats än en tidsbegränsad anställning.

En person kan inte samtidigt ha sin normala bostad i Sverige och i ett land utanför EU. Om inte vår bedömning av din personliga och yrkesmässiga anknytning räcker för att avgöra var du har din normala bostad tar vi även med varaktigheten av din vistelse utanför EU i bedömningen.

Anmäl alltid vissa varor till Tullverket

Vissa varor behöver du alltid anmäla till Tullverket när du transporterar dem över Sveriges gränser, vare sig du flyttar eller bara gör en resa.

Läs mer om varor med särskilda regler.

Bestämmelserna för in- och utförsel av varor är olika för olika länder, även inom EU. Tänk därför på att alltid kontrollera vilka bestämmelser som gäller i det land du flyttar till genom att kontakta det landets ambassad eller konsulat.

Bestämmelser

Flyttsakstullfrihet regleras i följande lagar och regler:

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Länkar till bestämmelser är tillagda.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)