Tullverket

Samverkan mot tullbrottslighet, SMT

Samverkan mot tullbrottslighet (SMT) är en frivillig överenskommelse mellan Tullverket och ditt företag, som innebär att vi kommer överens om gemensamma åtgärder i kampen mot den organiserade gränsöverskridande brottsligheten. Genom att lämna uppgifter och tips till Tullverket kan du och ditt företag hjälpa oss att förhindra flödet av illegala transporter.

Varför ska vi samverka?

Syftet med SMT är att de samverkande parterna ska använda sig av varandras information, kompetens och kontaktnät och på så sätt gemensamt nå ett bättre resultat.

Transporter och varuflöden utnyttjas av organiserad brottslighet för att smuggla varor som till exempel narkotika, vapen och tobak. Genom samverkan mot tullbrottslighet minskar du risken att bli utnyttjad. Bra information bidrar till att Tullverket kan göra mer effektiva och träffsäkra kontroller och till att förhindra flödet av illegala transporter och skapa tryggare transportflöden.

Genom den här överenskommelsen visar du att ditt företag tar avstånd från smuggling och annan tullbrottslighet.

Mer information

Se vårt inspelade seminarium om samverkan mot tullbrottslighet

Har du information som kan intressera Tullverket?

Att upptäcka en smuggling handlar ofta om att föra samman olika uppgifter på rätt sätt för att få hela bilden. All information kan vara viktig och direkt avgörande – ta hellre kontakt en gång för mycket än en gång för lite. All information som Tullverket får från dig behandlas självklart med sekretess.

Kontakta oss

  • Mejla oss på smt@tullverket.se.
  • Tipsa Tullverket om smuggling – ring 90 114, bemannat dygnet runt.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Film tillagd.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)