Tullverket

Call me-koder

Call me-koder (åtgärdsindikatorer) använder du för att informera Tullverket om att en sändning omfattas av restriktioner, det vill säga särskilda villkor, för att importera eller exportera.

Vissa varor har villkor kopplade till sig. Villkoren kan vara

  1. licenser
  2. tillstånd 
  3. intyg från veterinärkontroll.

Du kan behöva lämna en kod till Tullverket för att vi ska kunna kontrollera att villkoret är uppfyllt innan din vara klareras.

I Tulltaxan kan du ta reda på om den vara som du vill importera eller exportera omfattas av några särskilda villkor. Informationen står i samband med din varas varukod.

Kod för att ett ärende ska klareras

De förenklade elektroniska deklarationerna HNU, HRT och HNK innehåller inte några varukoder. Där behöver du istället skriva in en call me-kod för att ditt ärende ska klareras.

Förteckning över call me-koder

Kod

Förklaring

00

Inga import- eller exportrestriktioner

01

Import- eller exportrestriktioner, villkoren är uppfyllda

10

Inga import- eller exportrestriktioner, kontakta avsändaren av meddelandet

11

Import- eller exportrestriktioner, villkoren är uppfyllda, kontakta avsändaren av meddelandet

12

Import- eller exportrestriktioner, villkoren är inte uppfyllda

13

Import- eller exportlicens

14

Import- eller exportlicens, kontakta avsändaren av meddelandet

15

Ansökan om vissa av Tullverkets tillstånd

16

Exportbidragsärende som ska kompletteras, kontakta exportbidragsgruppen för klarering

Om du anger någon av koderna 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16 går ditt ärende till röd kanal, det vill säga det klareras manuellt.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)